Studijuojančiųjų aukštojoje mokykloje požiūris į sveiką gyvenseną, kaip profesinio identiteto bruožą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijuojančiųjų aukštojoje mokykloje požiūris į sveiką gyvenseną, kaip profesinio identiteto bruožą
Alternative Title:
Approach of the students of higher education school to a healthy lifestyle as a feature of their professional identity
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2011, Nr. 2(1), p. 96-100
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma, kokį požiūrį į sveiką gyvenseną yra išsiugdę būsimieji specialistai ir ar vertina jie savo sveikatos bei fizinių galių stiprinimą kaip vieną iš profesinio identifikavimosi bruožų. Studentų gyvensenos tyrimas, taikant apklausos raštu metodą (tyrime dalyvavo 110 Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos pirmojo kurso studentų), atskleidė, kad tirtiems studentams būdingos tos pačios, kaip ir apskritai akademiniam jaunimui, gyvensenos problemos. Jų gyvensena, ypač vaikinų, nėra sveika. Tyrimo duomenimis, studijuojančiųjų gyvensena susijusi su tokių elgesinių sveikatos rizikos veiksnių paplitimu kaip nepakankamas fizinis aktyvumas, nesubalansuota mityba, rūkymas, nesaikingas alkoholinių gėrimų vartojimas. Išryškėjo prieštaravimas tarp studentų deklaruojamos sveikatos, kaip svarbiausios vertybės, ir sveikatos rizikos veiksnių paplitimo. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad būsimiesiems specialistams trūksta vidinės motyvacijos keisti požiūrį į sveiką gyvenseną ir su tuo susijusią elgseną rengiantis profesinei veiklai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštųjų mokyklų studentai; Aukštųjų mokyklų studentai, sveika gyvensena; Studentų sveikata; Sveika gyvensena; Healthy life style; Healthy lifestyle; Higher schools students; Lithuania; Student health; Students; Students of higher education.

ENThe paper describes, what is the approach to a healthy lifestyle of the future specialists, and whether they evaluate their health and physical empowerment as one of the features of their professional identity. The study of the lifestyle of students revealed applying the method of a written survey that the students had the same problems of the lifestyle as the whole academic youth in general (the study involved 110 first-year students of Lithuanian Academy of Physical Education and Northern Lithuania College). According to the data of the research, the lifestyle of students is related with such distribution of behavioural health risk factors as insufficient physical activeness, unbalanced nourishment, smoking, unreasonable drinking of alcohol. The conflict between the health declared by students as the most important value and the distribution of the health risk factors was highlighted. The findings of the research demonstrated that the future specialists lacked for internal motivation to change their approach to the healthy lifestyle and their behaviour in relation therewith preparing for their professional activities. [From the publication]

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė / Algirdas Muliarčikas, Robertas Veršinskas, Aleksas Stanislovaitis. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. 2006, Nr. 2 (61), p. 32-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34677
Updated:
2018-11-26 23:13:36
Metrics:
Views: 17
Export: