Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė
Alternative Title:
Analysis of links between physical health preservation, heart rate, blood pressure and physical activity in leisure of students of Kaunas universities
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2006, Nr. 2 (61), p. 32-38
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas — nustatyti Kauno universitetinio tipo aukštųjų mokyklų studentų fizinės sveikatos vertinimo, gerinimo, pulso ir kraujospūdžio kontrolės, populiariausių sveikatinimo priemonių pasirinkimo sąsają su mankštinimusi laisvalaikiu. Straipsnyje pateikiami Kauno aukštųjų mokyklų pirmakursių anketinės apklausos duomenys, nusakantys studentų fizinės sveikatos būklę, vertinimą, paprasčiausius jos būsenos kontrolės būdus ir mankštinimosi laisvalaikiu reikšmę sveikatinimo procese. Anonimiškai apklausti 992 pirmo kurso studentai, studijavę šešiose Kauno aukštosiose mokyklose: KTU, KMU, VDU, LVA, LŽŪU, LTU. Dauguma apklaustų studentų rūpinosi savo sveikata (85%). Didesnės respondentų dalies (52%) sveikatos būklė patenkinama. Iš visų apklaustųjų mažiausia LŽUŪ studentų dalis (33%) savo sveikatą įvertino gerai. 70% apklaustųjų neskaičiavo savo pulso dažnio, o 59% nežinojo jo reikšmių. 27% pirmakursių neturėjo supratimo apie kraujospūdžio informatyvumo reikšmę. Daugiausia LŽŪU (58%), o mažiausiai KMU studentų (39%) nežinojo savo kraujospūdžio reikšmių. Dauguma respondentų manė, kad adekvatus fizinis krūvis yra viena iš svarbesnių antsvorio mažinimo (50%) ir sveikatos gerinimo (26%) priemonių. Studentai išskyrė tris svarbesnes priemones, padedančias dieną būti žvalesniems: kavos gėrimą ryte (21%), apsiliejimą šaltu vandeniu (19%) ir fizinę mankštą (18%). Kauno aukštųjų mokyklų studentai susidarę pozityvią sampratą apie pagrindinius fizinės sveikatos gerinimo būdus, tačiau palyginti maža visų respondentų dalis turėjo informacijos apie pulsą (41%) ir kraujospūdį (51%), kaip paprasčiausius žmogaus fizinės sveikatos būklės kontrolės bei laisvalaikio fizinio aktyvumo proceso valdymo rodiklius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinė sveikata; Žinios apie pulsą ir kraujospūdį; Organizmo sveikatinimo priemonės; Fizinis aktyvumas laisvalaikiu; Physical health; Knowledge about physical indices; Body condition control; Process of physical activity in leisure time.

ENThe objective of the research is to define the relationship between leisure sports and the choice of health evaluation and improvement measures, pulse and blood pressure controls, and the most popular health care methods in Kaunas higher schools of university type. The article delivers the results of the questionnaire survey of the first year students of Kaunas higher schools describing their health state, its evaluation, the simplest methods of its control, and the importance of leisure sports for health care. Nine hundred and ninety two first year students from six Kaunas higher schools (Kaunas University of Technology, Kaunas University of Medicine, Vytautas Magnus University, Lithuanian Veterinary Academy, Lithuanian University of Agriculture, and Lithuanian University of Law) were anonymously surveyed. The majority of the responders took care of their health (85 percent). Health state of the biggest part of the responders was satisfactory. The least amount of students who reported their health as good was noticed in Lithuanian University of Agriculture (33 percent). Seventy percent of the responders did not counted their pulse, and 27 percent did not know the meaning of blood pressure. The major part of students of Lithuanian University of Agriculture (58 percent) did not know the values of their blood pressure; this figure was the smallest in Kaunas University of Medicine (39 percent). The majority of students reported that adequate physical activity is one of the most important weight control (50 percent) and health care (26 percent) measures. Students defined three instruments helping to keep high energy level all day long: coffee (21 percent), cold shower (19 percent), and physical exercises (18 percent).Student of Kaunas higher schools have positive attitude towards the main methods of heath care, however relatively small part of all responders were informed about pulse (41 percent) and blood pressure (51 percent) as measures of physical health and leisure activity controls of humans.

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6558
Updated:
2021-02-25 10:00:33
Metrics:
Views: 27
Export: