Jaunimo etninė tolerancija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo etninė tolerancija
Alternative Title:
Ethnic toleration of youth
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etniniai kontaktai; Etninė tolerancija; Etniškai mišrios šeimos; Ethnic tolerance; Interethnic contact; Interethnic contacts; Interethnic families.
Keywords:
LT
Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Etniniai kontaktai; Etniškai mišrios šeimos.
EN
Ethnic tolerance; Interethnic contact; Interethnic contacts; Interethnic families.
Summary / Abstract:

LTEurointegracijos procesas yra veikiamas ne tik objektyvių, bet ir subjektyvių veiksnių. Vienas tokių subjektyvių veiksnių yra etninė tolerancija. Nuo jos priklauso etninių grupių kontaktų sėkmingumas. Straipsnis skirtas etninės tolerancijos tyrimui, kuris paremtas Vilniaus kolegijoje 2004 m. atlikos sociologinės apklausos duomenimis. Etninė tolerancija suprantama kaip nuostata dėl etniškai mišrių santuokų. Tyrimo duomenys rodo, kad etninė tolerancija priklauso nuo respondentų lyties, vertinamos etninės grupės ir respondentų etninių kontaktų. Siekiant įvertinti etninės tolerancijos ribas skirtinguose socialiniuose lygmenyse, respondentams buvo pateikti keturi teiginiai, žymintys skirtingą socialinį atstumą – nuo didžiausio iki mažiausio. Gauti apklausos duomenys parodė, jog etninė tolerancija didžiausia yra tose situacijose, kurios individų asmeniškai nepaliečia. Pritariančiųjų mišrioms santuokoms mažėja, mažėjant socialiniam atstumui, ir atvirkščiai, mažėjant socialiniam atstumui, nepritariančiųjų mišrioms santuokoms daugėja. Vaikinų ir merginų požiūriai į mišrias santuokas statistiškai reikšmingai skiriasi tik mišrių santuokų ir tautiečių mišrių santuokų atžvilgiu. Šiais dviem aspektais moterys yra tolerantiškesnės nei vyrai. Požiūrio į mišrias santuokas skirtumai priklauso nuo kitataučio tautybės. Asmenys, palaikantys santykius su kitos tautybės atstovais, turi didesnį etninės tolerancijos lygį, nei tie, kurie šių kontaktų neturi.

ENEurointegration process is influenced not only on objective, but on subjective factors too. One of subjective factors of eurointegration is ethnic toleration. The article is based on data of sociological survey carried out in 2004 in Vilnius College. In this survey the social distance to interethnic married was understand as ethnic toleration. The data of sociological survey show that ethnic toleration is depend on sex, ethnic groups and youth's ethnic contacts. Respondents are more ethnic tolerant when distance is biggest. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34662
Updated:
2021-03-08 12:13:32
Metrics:
Views: 7
Export: