Psichosocialinės paramos nuteistųjų šeimoms galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichosocialinės paramos nuteistųjų šeimoms galimybės
Alternative Title:
Psychosocial support possibilities for the families of convicts
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2002, Nr. 1 (1), p. 106-111
Keywords:
LT
Nuteistieji / Convicts; Psichologija / Psychology; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LT[...] Nagrinėjant nuteistųjų šeimų problemas galima tirti tiek pačius nuteistuosius, tiek jų šeimų narius, kurių požiūris į laisvės atėmimo bausmę ir šios bausmės poveikį jų gyvensenai kol kas menkai ištirtas. Šiame straipsnyje pristatomi žmonų, kurių vyrai nuteisti laisvės atėmimo bausme, anketinio tyrimo duomenys. Tyrime dalyvavo dvi žmonų grupės: žmonos, palaikančios santuokinius ryšius su nuteistaisiais, ir žmonos, nutraukiančios santuoką. Surinkti duomenys apie vyrų laisvės atėmimo bausmės trukmės ir žmonų apsisprendimo nutraukti santuoką ryšį parodė, jog žmonos, kurių vyrai nuteisti sąlygiškai trumpesniam laisvės atėmimo laikui, retai pareiškia norą skirtis pirmąjį vyro įkalinimo pusmetį. Žmonos, kurių vyrai nuteisti ilgesniam laisvės atėmimo laikui, gana dažnai skiriasi iškart po to, kai vyras įkalinamas. Planuojant psichosocialinę paramą nuteistųjų šeimoms aktualiausia paremti sutuoktinius, norinčius išsaugoti šeimą. Tarp tiriamųjų tokių moterų buvo 51,9 proc. Pagrindine šeimos iširimo priežastimi jos laikė vyro agresyvumą, žmonos žeminimą bei kitas neigiamas vyro savybes. Be to, per 90 proc. apklaustųjų nėra patenkintos pataisos įstaigos taisyklėmis, ribojančiomis jų bendravimą su nuteistu vyru, nors tarp besiskiriančių moterų tik 2,6 proc. dėl šeimos iširimo tiesiogiai apkaltino pataisos įstaigą Surinkti duomenys parodė, kad nuteistųjų šeimų stabilumas yra susijęs su bausmės trukme. Geresnes prielaidas išsaugoti šeimą turi asmenys, nuteisti sąlygiškai trumpesne bausme. Jų šeimoms reikėtų didesnės psichologinės paramos, nes dauguma apklaustų žmonų nuteisus vyrą tikėjosi išsaugoti santuoką, tačiau pasikeitus bendravimui nesugebėjo to padaryti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvenimo stilius; Nuteistųjų šeimos; Psichocialinė parama, nuteistųjų šeimos; Psichologinė parama; Psichosocialinė parama; Resocializacija; Skyrybos; Šeimos santykaai; Convicts families; Divorce; Families of convicts; Family relation; Lifestyle; Psychosocial support; Psychosocial support, families of convicts; Resoccialization.

ENCustodial sentences may cause particular difficulties for good family relations; their maintenance may become a significant precondition for the convicts’ resocialization. That is why it is important to understand the features of the convicts’ families and the ways of psychosocial support to them. The research on the problems of the convicts’ families may include the research of the convicts themselves as well as of their family members. The attitude of the latter towards imprisonment and the effect of such a penalty on their lifestyle have not been very widely researched. The present paper presents the analysis of the responses of women whose husbands have been sentenced by imprisonment. Two groups of women took part in the research: one group included those who maintained family relationships with their spouse; the other group included women wishing to divorce. The research showed that there is a link between the term of the custodial sentence and the decision to divorce. It appeared a rare case for a woman to demand divorce during the first six months of the sentence if her husband had a short-term sentence. Women whose husbands are sentenced for a longer term demand divorce immediately after the sentence enters into force.When organizing psychosocial help to the families of the prisoners the priority should be given to the support of the spouses who wish to maintain their families. 51,9 per cent of respondents admitted the wish to maintain family. As the main reasons of the divorce husband’s aggressiveness, humiliation and other negative characteristic features were mentioned. More than 90 per cent of the respondents were not satisfied with the rules at the correctional institutions that restrict their communication with the convicted husbands though only 2,6 per cent of those who intended to divorce directly blamed a correctional institution for the divorce. The research results showed that the stability of the convicts’ families depend very much on the term of the sentence. There are more possibilities to maintain families for those who have relatively short sentences. Their families need greater psychosocial support because a big part of women hoped to maintain families after the conviction but did not succeed under the changed communication situation. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Sociokultūrinės aplinkos vaikystėje įtaka asmens socializacijai : grįžusių iš laisvės atėmimo vietų patirtis / Indrė Dirgėlienė, Ilona Piekienė. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos programa ir medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. P. 75-84.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34612
Updated:
2018-12-17 11:03:29
Metrics:
Views: 26    Downloads: 17
Export: