Darbo migrantų elitas: migracijos tikslai ir verslumo iniciatyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo migrantų elitas: migracijos tikslai ir verslumo iniciatyvos
Alternative Title:
Labor migrants’ elite: goals of migration and self-employment initiatives
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 20-31
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo migrantai; Darbo migrantų elitas; Kintantis statusas; Kvalifikuotas darbas; Migracija; Nekvalifikuotas darbas; Personalo ištekliai; Sėkmės pavyzdžiai; Changing status; Examples of success; Labor migrants elite; Labour migrants; Migration; Personal resources; Skilled labor; Unskilled labor.
Keywords:
LT
Darbo migrantai; Darbo migrantų elitas; Kintantis statusas; Kvalifikuotas darbas; Migracija / Migration; Nekvalifikuotas darbas; Personalo ištekliai; Sėkmės pavyzdžiai.
EN
Changing status; Examples of success; Labour migrants; Personal resources; Skilled labor; Unskilled labor.
Summary / Abstract:

LTProcesas, kurio metu darbo migrantas, dirbantis nekvalifikuotą darbą, tampa migrantu, dirbančiu kvalifikuotą ar pusiau kvalifikuotą darbą, požiūris į pakitusį ar kintantį statusą ir mobilaus gyvenimo būdo įtaka tam procesui – šio straipsnio objektas. Straipsnyje darbo migrantai yra suprantami kaip asmenys, kurie į užsienio šalį išvyksta ribotam laikotarpiui, siekdami ekonominės gerovės ir/ar įsidarbinimo galimybių, dirba nekvalifikuotą darbą. Asmenys, kurie migracijos pradžioje atitinka tokį ekonominio migranto apibrėžimą, tačiau vėliau imasi kvalifikuoto ar pusiau kvalifikuoto darbo, gali būti įvardijami darbo migrantų elitu, turint omenyje, jog šis terminas nurodo jų skirtingumą nuo tradiciškai ir stereotipiškai suvokiamų darbo migrantų. Darbo migrantų elito tikslas yra ekonominė/socialinė/psichologinė gerovė, būdas tikslui pasiekti yra nekvalifikuotas darbas, o rezultatas – (pusiau) kvalifikuotas darbas bei socioekonominė, psichologinė gerovė. Straipsnyje nagrinėjama: procesas, kurio metu darbo migrantas tampa kvalifikuotu arba pusiau kvalifikuotu darbuotoju; požiūris į šį besikeičiantį arba pasikeitusį statusą ir kaip šį procesą įtakoja mobilus gyvenimo būdas. Faktas, kad darbo migrantų elitas siekia save diferencijuoti nuo eilinių darbo migrantų ir tai, kad jie siekia pradėti savo verslą rodo, kad darbo migrantų elitas užima tarpinę padėtį tarp nekvalifikuotų ir kvalifikuotų migrantų. Darbo migrantų elito verslui yra būdinga, kad šis verslas yra individualios iniciatyvos rezultatas, neremiant šeimai ar tautiečiams.

ENIn research on current Lithuanian migration much attention is paid to migrants working in jobs that do not require high skills, while in public discourse labor migration from Lithuania is often conceived stereotypically. Actually, labor migration is not homogeneous, thus this article discusses (1) the process whereby a labor migrant becomes a skilled or semiskilled worker; (2) attitudes toward this changed or changing status; and (3) how this process is affected by a mobile way of life. The article calls attention to the concept of elite migration, according to which the goals and achievements of elite migrants differ from those of labor migrants while the means used to achieve these goals coincide. The fact that the former distinguish themselves from the latter and seek to start their own business shows that elite migrants take up an intermediary position between unskilled and skilled labor migrants. Is characteristic of the businesses started by elite migrants that they are the fruits of individual initiative without the support of either their familly or their ethnic group living abroad. These migrants marshalled only personal resources for this purpose. It is interesting that the migration histories of two brothers reviewed in this article started out identically but then diverged. One of them started his business in Norway, the other in Lithuania. [text from author]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34577
Updated:
2018-12-17 12:55:50
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: