Spaudos vaidmuo KGB planuose prieš lietuvių išeiviją 7-9 dešimtmečiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Spaudos vaidmuo KGB planuose prieš lietuvių išeiviją 7-9 dešimtmečiuose
Alternative Title:
Role of the press in the plans of the KGB against the Lithuanian emigration in the 1960s to 1990s
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 114-121
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Spauda / Press; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTAktyviausios išeivijos kompromitavimo akcijos 7-9 dešimtmetyje vyko ne išeivijos, o sovietinėje spaudoje ir daugiau buvo skirtos vietos lietuviams. Jomis siekta diskredituoti išeivijos veikėjus, iškreipti jų veiklos tikslus. Mat išeivių politinė veikla silpnino sovietinės sistemos pagrindus, nuolat primindama Lietuvos laisvinimo ir valstybingumo atkūrimo klausimą. Tuo tarpu KGB veikla Vakaruose buvo ribota, ypač išeivijos spaudoje. Atskirų asmenų kompromitavimas Vakaruose turėjo mažesnį poveikį, nes ten puolamas žmogus galėjo viešai pasiteisinti, be to, buvo daugiau alternatyvios informacijos šaltinių. Tuo tarpu Lietuvoje nebuvo kaip patikrinti informacijos, stigo ir alternatyvios informacijos (išskyrus savilaidą). KGB kėlė tam tikrą trintį ir nepasitikėjimą, siekė pagilinti jau esamus nesutarimus tarp išeivių organizacijų. Tačiau KGB ne visada pavykdavo nuslėpti savo vaidmenį šiose kompromitavimo akcijose. Įžvalgesni išeivijos lietuviai suvokė, kad paskelbimas KGB agentais yra kompromitavimo ir šmeižto akcija, kurios tikslas sėti tarpusavio nepasitikėjimą. Lietuvoje tik dėl savilaidos bent dalis žmonių sužinodavo apie šmeižiamus žmones ir skleidžiamą melą. KGB sėkmingiau Vakaruose įgyvendino akcijas, susijusias su kaltinimais dalyvavus holokauste, tokia informacija turėjo nemenką atgarsį. KGB tik iš dalies pavyko pasinaudoti gana sudėtingais lietuvių ir žydų santykiais, nes įžiebtas konfliktas neperaugo į didesnę priešpriešą.Reikšminiai žodžiai: Išeivija; KGB; Spauda; Spauda, KGB, lietuvių išeivija; KGB; Lithuanian emigration; Media, KGB, Lithuanian emigrees; Press.

ENThe KGB, in a struggle with the political activities of Lithuanian émigrés, from the 1960s onwards used not only the activities of agents but also ways and means of ideological influence and formation of negative public opinion such as discreditation, propaganda, and disinformation. Soviet periodicals such as Tiesa, Gimtasis kraštas, and the pro-Soviet Lithuanian-American "Vilnis" and "Laisvė" became popular vehicles for spreading discredit and propaganda. The KGB also tried to use some of the periodicals, such as Akiračiai and Metmenys, published by so called nationalist emigrants to accuse many active emigrants of war crimes, participation in the Holocaust, holding pro-Nazi views during the Nazi occupation, and other offenses. Propagating soviet achievements was also used to discredit emigrants. However, those actions were not as successful as the KGB intended, but they had some effect on the diaspora community and Western society. [text from author]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Sovietinės Lietuvos vaizdiniai išeivijai (1959-1990) / Gabija Mukaitė. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentų mokslo darbai. 2022, 2021, p. 125-144.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34575
Updated:
2018-12-17 12:55:50
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: