Establishing culture of performance evaluation: seeking the ways of better quality library management and university teaching methodology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Establishing culture of performance evaluation: seeking the ways of better quality library management and university teaching methodology
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 1 (58), p. 149-158
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama bibliotekų veiklos vertinimo situacija Lietuvoje. Pateikiamos teorinės įžvalgos, empiriniu tyrimu siekiama išbandyti vieną iš bibliotekų veiklos vertinimo metodų. Bibliotekoms labai svarbu gerinti savo tikslų ir misijos įgyvendinimo galimybes, todėl bibliotekų vadyba turėtų būti nuolat tobulinama. Jų informacinės paslaugos turi būti kokybiškos, nes tik tai gali tinkamai tenkinti vis intensyvėjančius vartotojų informacinius poreikius. Labai svarbu surasti tinkamų veiklos vertinimo metodų, kurie prisidėtų prie institucijos vadybos gerinimo, paieškos ir jų taikymo Lietuvos bibliotekų veiklos vertinimo srityje patirties. Tarptautinis standartas ISO 11620: 2008 Library performance indicators (Bibliotekos veiklos rodikliai) pasirinktas kaip veiklos vertinimo priemonė. Empirinis tyrimas atliktas Vilniaus universiteto bibliotekoje, įtraukiant ir bibliotekų bei informacijos studijų studentus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Bibliotekos vadyba; Kokybė; Standartai; Veiklos matavimas; Veiklos matavimas ir vertinimas; Veiklos rodikliai; Veiklos vertinimas; Vilniaus universiteto biblioteka; Activity indicators; Activity measurement; Libraries; Library management; Performance indicators; Performance measurement; Performance mesurement and evaluation; Performators indicators; Performence evaluation; Quality; Standards; Vilnius university library.

ENThe aim of the article is to discuss library performance evaluation situation in Lithuania. Theoretical insights are presented, and empirical research aims to test one of the library performance evaluation methods. Library management requires constant improvement in achieving goals and mission of the institution. Library information services should be of a good quality to fullfill growing information needs of their customers. It is important to get some experience in looking for appropriate evaluation methods suitable for library management improvement in Lithuania. As methodological research tool was chosen international standard ISO 11620: 2008 Library performance indicators. Research was carried out with participation of library and information science students at the Vilnius University library. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34573
Updated:
2018-12-17 13:15:31
Metrics:
Views: 34    Downloads: 8
Export: