Lietuviai ir Lietuvos žydai: tarpusavio vertinimų sociologinis tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviai ir Lietuvos žydai: tarpusavio vertinimų sociologinis tyrimas
In the Book:
Šiuolaikinės mokyklos realijos: sociologinės įžvalgos / sudarytojas Valdas Pruskus. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. P. 277-352
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etniniai procesai; Etniniai santykiai; Lietuviai; Lietuvos žydai; Įvairiatautė aplinka; Žydai; Ethnic processes; Ethnic relations; Jews; Lithuania; Lithuanian Jews; Lithuanians; Multicultural environment.
Keywords:
LT
Įvairiatautė aplinka; Liaudies kultūra / Folk culture; Lietuviai / Lithuanians; Žydai / Jews.
EN
Ethnic processes; Ethnic relations; Lithuanians; Multicultural environment.
Summary / Abstract:

LTRetrospektyvus požiūris į žydų kultūros Lietuvoje vertinimus įvairiais laikotarpiais yra skirtingas, nes niekuomet nėra vieningos nuomonės ir tai leidžia teigti, kad šiandien įsitvirtinantis žydų kultūros lygiavertiškumo supratimas yra nauja situacija visuomenėje ir moksle. Šiame straipsnyje bandoma apibendrinti esamą informaciją apie globalizacijos poveikį lietuvių ir žydų tautybių santykiams, atskleisti jų priežastis, pasireiškimo aspektus bei pasekmes. Lietuvoje gyvenančių žydų ir lietuvių aukštesnių klasių mokinių tarpusavio vertinimas straipsnyje tampa pagrindu išanalizuoti ir įvertinti žydų tautybės moksleivių požiūrį į lietuvių tautybės moksleivius ir lietuvių tautybės moksleivių požiūrį į žydų tautybės moksleivius, išskirti panašumus ir skirtumus; atskleisti svarbiausius konfliktus, stereotipus, išsiaiškinti jų atsiradimo priežastį ir tolesnį egzistavimą. Apžvelgiamas žydų kultūros savitumas, išskiriami panašumai ir skirtumai lyginant su lietuvių kultūra. Tyrimo rezultatai parodė, kad svarbiausi tarpusavio nesutarimai tarp žydų ir lietuvių – nesutarimai praeityje ar kitos tautybės žmonių pažinimo stoka. Neigiamos nuostatos kitų tautybių atžvilgiu sietinos su kintančiais tarptautiniais santykiais. Paaiškėjo, kad tautiniai stereotipai yra neutralūs. Pasitvirtino tyrimo pradžioje iškeltos tezės, kad globalizacijos veikiamame pasaulyje nuomonės keičiasi į gerąją pusę, nyksta kultūrų skirtybės.

ENA retrospective approach to the evaluation of Jewish culture in Lithuania at different periods is different, because a single opinion is never present and allows stating that presently establishing understanding of equivalence of the Jewish culture is a new situation in society and science. The paper attempts to generalise available information about the impact of globalisation on Lithuanian-Jewish relations, reveal their reasons, the aspects of manifestation and consequences. Mutual evaluation of senior pupils – Jews living in Lithuania and Lithuanians – becomes the basis for analysing and evaluating the attitude of Jewish pupils towards Lithuanian pupils and the attitude of Lithuanian pupils towards Jewish pupils, distinguishing the advantages and disadvantages, revealing the most important conflicts and stereotypes and ascertaining their causes and further existence. The paper overviews the distinction of Jewish culture, points out the advantages and disadvantages, compared with Lithuanian culture. The results of the research show that the key disagreements between Jews and Lithuanians are disagreements in the past or lack of knowledge of people of other nations. Negative attitudes towards other nations are related to the changing international relations. The research shows that national stereotypes are neutral. The theses put at the beginning of the research, that the opinions in the world affected by globalisation change for the better and cultural differences disappear, have been confirmed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34318
Updated:
2016-12-23 13:44:10
Metrics:
Views: 13
Export: