Augantis verslas ir jo plėtros galimybės Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Augantis verslas ir jo plėtros galimybės Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Business Growth and Prospects for Business Development in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
154 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas - sukurti įmonės strateginio ekonominio augimo modelį, nustatant svertus, kuriais užtikrinamas įmonės augimas ir jo valdymas. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti klasikines ir naująsias įmonės augimo įvertinimo ir valdymo teorijas; 2. Atskleisti įmonių augimo prielaidas ir šio proceso pagrindinius veiksnius; 3. Nustatyti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria įmonės savo augimo metu; 4. Ištirti aplinkos įtaką įmonių plėtrai ir įmonių santykio su supančia aplinka optimizavimo kelius; 5. Pagrįsti įmonės strateginės plėtros koncepciją (remiantis augimo teorija, aplinkos įtakos augimui, pagrindinių augimo veiksnių bei augimo svertų tyrimais); 6. Įvertinti Lietuvos įmonių veiklos rezultatus augimo ir ekonominės vertės kūrimo srityje; 7. Sukurti įmonės veiklos ir augimo įvertinimo modelį apimantį strateginius ir operatyvinius veiksnius, tinkantį Lietuvos sąlygoms. Darbo objektas plačiąja prasme - sąlygos (tiek "makro", tiek "mikro"), reikalingos įmonės išlikimui ir augimui verslo aplinkoje, veiksniai, įtakojantys šias sąlygas, jų įtaka įmonės plėtrai, šių veiksnių valdymas, siekiant pagrindinių įmonės tikslų.

ENThe aim of the doctoral thesis is to develop a corporate strategic economic growth model, identifying leverages which ensure corporate growth and management. Objectives of the paper: 1. Analyse classical and contemporary corporate growth evaluation and management theories; 2. Identify preconditions for corporate growth and key factors at play; 3. Identify major challenges faced by companies during growth periods; 4. Examine external factors affecting corporate development and ways of optimising the corporate relationship with external environment; 5. Define strategic corporate development concept (on the basis of the growth theory, impact of external factors, major growth factors and growth leverages); 6. Evaluate corporate performance results of Lithuanian companies in the area of growth and creation of added value; 7. Develop a model for evaluating corporate performance and growth covering strategic and operational factors, which would be suitable in Lithuania’s context. In a broad sense the object of the research is the conditions (both on macro- and micro levels) necessary for corporate survival and growth within business environment, factors at play, control of such factors while striving to achieve the main corporate goals.

Related Publications:
Pramonės įmonių augimo ir konkurencingumo tyrimai / Stasys Valentinavičius. Ekonomika. 2003, t. 63, p. 128-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10473
Updated:
2022-02-07 20:08:53
Metrics:
Views: 33
Export: