Operatyvinės veiklos teorinis identitetas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Operatyvinės veiklos teorinis identitetas
Alternative Title:
Indentity of undercover activities
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 27 (19), p. 100-107
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTIlgą laiką operatyvinė veikla ir operatyvinės veiklos teorija buvo ne viešo pobūdžio ir dažnai atskiros operatyvinės veiklos kategorijos žinybinio teisinio reguliavimo klausimais prieštaravo pagrindinėms žmonių teisėms bei laisvėms. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsirado esminių operatyvinės veiklos įgyvendinimo demokratinėje ir totalitarinėje valstybėje neatitikimų. Operatyvinės veiklos bei operatyvinės veiklos teorijos plėtojimui didelę įtaką turėjo Lietuvoje prasidėjusi teisinė reforma ir prasidėjęs Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą procesas, nes atsirado poreikis senas mokslo kategorijas keisti naujomis. Straipsnio nagrinėjimo objektas yra operatyvinės veiklos teorija, o bendras mokslinių tyrimų tikslas – pritaikius istorinį, loginį–lyginamąjį ir sisteminės analizės metodus išanalizuoti bei apibendrinti mokslinius teiginius, pagrindžiančius operatyvinės veiklos teorijos identitetą, taip pat nustatyti veiksnius ir aplinkybes, turinčius įtakos pažangiam operatyvinės veiklos teorijos plėtojimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Indentitetas; Kriminalinė žvalgyba; Operatyvinė veikla; Operatyvinės veiklos teorija; Criminal investigation; Criminal procedure; Indentity; Operational activity; Theory of undercover activity; Undercover activity.

ENFor the long period undercover activities and undercover activities theory were not of a public nature and usually were separate undercover activities categories, concerning the departmental juridical regulation gainsaid for the main people rights and freedom. After rehabilitation of Lithuanian independence, essential inadequacies of undercover activities accomplishment were found between democratic and totalitarity state. The beginning of Lithuanian law reform and the process of integration into Europe Union had a huge influence on the development of undercover activities and undercover activities theory, because of increasing demand to change the old science categories to novelties. The research object of this article is undercover activities theory and the general object of scientific research is to analyse and summarize, by implementing historical, logical-comparative, systematic analysis methods, the scientific propositions, which prove the identity of scientific undercover activities theory, and establish factors and situations, that influence the development of progressive undercover activities theory. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34252
Updated:
2018-12-17 11:03:10
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: