Supraslio vienuolyno konfesinės priklausomybės ir pobūdžio klausimas XVI amžiaus pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Supraslio vienuolyno konfesinės priklausomybės ir pobūdžio klausimas XVI amžiaus pradžioje
Alternative Title:
The Issue of Suprasl Monastery confessional subordination and character at the beginning of the 16th century
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2006, t. 18, p. 39-50
Keywords:
LT
Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Supraslio vienuolyno konfesinės priklausomybės ir pobūdžio klausimas, kuris yra atskleidžiamas daug platesniame LDK istorijos kontekste, t.y., bandant atsakyti į istoriografijoje galutinai neištirtą klausimą, ar galiojo draudimas statyti cerkves XVI a. pradžioje LDK, bei išsiaiškinti, kokie buvo Jono Sapiegos ir Kijevo metropolito Juozapo Bulgarinovičiaus bažnytinės unijos programų skirtumai. Darbe yra paneigiamas istoriografijoje giliai įsišaknijęs teiginys, jog Supraslio vienuolynas XVI a. buvo LDK stačiatikybės centras, o jo fundatorius Aleksandras Chodkevičius – stačiatikis. Atlikta istoriografinė bei istorinių šaltinių analizė leidžia tvirtinti, jog Supraslio konfesinis pobūdis buvo graikų apeigų katalikybė, o Aleksandras Chodkevičius - unitas - neabejotinas Juozapo Bulgarinovičiaus bažnytinės unijos programos, pagal kurią graikų apeigų katalikai pripažino popiežiaus viršenybę Florencijos unijos nuostatų pagrindu, šalininkas.Reikšminiai žodžiai: Stačiatikių Bažnyčia; Bažnytinė unija; Ortodox Church; Church Union.

ENThe article studies the issue of confessional belonging and the nature of Supraslis monastery in a wider context of history of the Grand Duchy of Lithuania, i.e. tries to answer the question that has not been finally answered yet in historiography whether there was a ban on building Orthodox churches at the beginning of the 16th century in the Grand Duchy of Lithuania, and to find out what were the differences in programs of unions of churches by Jonas Sapieha and Kiev metropolitan Juozapas Bulgarinovičius. The work studies a deeply rooted proposition in historiography that the monastery of Supraslis in the 16th century was a centre of Orthodoxy in the Grand Duchy of Lithuania and its benefactor Aleksandras Chodkevičius was an Orthodox. The performed analysis of historical sources allows stating that the confessional nature of Supraslis was of the Greek Byzantine Catholic Church, and Aleksandras Chodkevičius was a uniate and a supporter of the program of Juozapas Bulgarinovičius on the union of churches according to which Greek Byzantine Catholics acknowledged the primacy of the Pope on the basis of provisions of the Union of Florence.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3417
Updated:
2018-12-17 11:45:14
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: