Accentual doublets in Daukša's works

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Accentual doublets in Daukša's works
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 1, p. 11-20
Keywords:
LT
16 amžius; Mikalojus Daukša; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTTiriant dviejų lietuviškų XVI a. tekstų – Mikalojaus Daukšos „Kathechismo“ (1595) ir „Postilla Catholicka“ (1599) – sukirčiuotus žodžius matyti, kad tarp jų esama žodžių, turinčių du kirčius pvz. vienaskaitos galininkas trúpútį ir kt. Straipsnyje, kuris yra didesnės apimties Daukšos kirčiavimo tyrimo dalis, siekiama atskleisti, kad šios dvigubą kirtį turinčios formos nėra spaudos klaida. Išskiriamos 5 dvigubą kirtį turinčių žodžių grupės; straipsnyje apsiribojama viena iš jų – tiriami dvigubą kirtį turintys išvestiniai daiktavardžiai ir būdvardžiai, kartu su išvestiniais kamienais. Tyrimas patvirtino prielaidą, kad dvigubas kirčiavimas Daukšos tekstuose nėra nei visuotinai paplitusi spausdinimo klaida, nei bandymas žymėti šalutinį kamieno kirtį. Aptariamose formose dvigubas kirčio ženklas demonstruoja alternatyvaus (konservatyviojo ar naujoviško) kirčiavimo galimybę – ši kirčiavimo alternatyva XVI a. lietuviškuose raštuose gali atspindėti kirčiavimo skirtumus tiek skirtingose, tiek ir toje pačioje tarmėje. Atkreiptinas dėmesys, jog formos trúpútį kirčiavimo variantai egzistuoja ir dabartinėje kalboje (DLKŽ, trupútis (2), trúputis (1). Taigi dvigubą kirtį turinčių žodžių formų tyrimas atskleidė dar vieną Daukšos inovaciją, palengvinančią kiekvienos tarmės skaitytojui teksto skaitymą ir suvokimą.Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Daukša; Kirčiavimas; Mikalojus Daukša; Accentuation.

ENThe analysis of accentuated words of two Lithuanian texts of the 16th c. – “Kathechismas” (1595) and “Postilla Catholicka” (1599) by Mikalojus Daukša – shows that there are words with two accents, e.g. singular accusative of trúpútį [a little bit], etc. The paper, which is part of a larger study on Daukša’s accentuation, aims to reveal that these forms with a double accent are not typos. The paper distinguishes five groups of double-accent words and focuses on one group – double-accent derivative nouns and adjectives together with derivative stems. The study confirmed the assumption that double accentuation in Daukša’s texts is neither a common typo nor an attempt to mark the secondary stem accent. A double accent in the given form demonstrates an option of alternative (conservative or innovative) accentuation; this alternative in the 16th c. Lithuanian writings might reflect accentuation differences in both the same and different dialects. It should be noted that the variants of accentuation of the form trúpútį also exist in modern language (Modern Lithuanian Language Dictionary, trupútis (2), trúputis (1). Thus, the study of double-accent word forms revealed another innovation of Daukša, which facilitates the reading and understanding of text to the reader of every dialect.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34141
Updated:
2018-12-17 10:45:45
Metrics:
Views: 27    Downloads: 7
Export: