Сербско-литовская изоглосса лùnāр "липняк"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Сербско-литовская изоглосса лùnāр "липняк" / Лùnāр - Lieporas и прусский ороним Lepare
Alternative Title:
Serbų bei lietuvių kalbų izoglosa лùnāр "liepynas" / Лùnāр - Liẽporas ir prūsų oronimas Lepare
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 1, p. 91-101
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LT1913 m. K. Būga atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje yra tokių vedinių iš liepos (Tilia L.) pavadinimo kaip du Šiaulių apskrities kaimai Lieporai ir viena upė Liepora (dabar - Lieporai, Lieporiai ir Lieporas). Tačiau iki šiol minėtos formos nebuvo ištirtos. Serbų kalboje vartojamas žodis лйпар 'liepynas', turintis gausių refleksų Serbijos ir kaimyninių šalių vietovardžiuose (pvz., kalnas Лйпар ir 1.1.). Serbų priesaga -ap šiuo atveju turi kolektyvinę reikšmę, kurią galima įžiūrėti atsakančioje lietuvių priesagoje -oras (plg. Ličporas). Tas pats formantas glūdi ir prūsų kalno pavadinime Lepare (Semba, 1331 m.). Taip rekonstruojama serbų (pietų slavų) bei lietuvių (rytų ir vakarų baltų) bendra izoglosa, leidžianti, viena vertus, pakoreguoti tam tikrus teiginius apie praslavų kalbą ir jos žodžių darybą, kita vertus, suteikianti baltų kalbų reliktams slavišką bei indoeuropietišką kontekstą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Serbų kalba; Izoglosa; Serbian language; Isogloss.

ENIn 1913, K. Būga drew attention to the fact that Lithuania has derivatives from the name of the month “Liepa” [July], such as two villages on the county of Šiauliai (Lieporai) and one lake Liepora (at present – Lieporai, Lieporiai and Lieporas). However, so far these forms have not been studied. The Serbian language has the word лйпар, which has a number of reflexes in place names in Serbia and neighbouring countries. The Serbian prefix –ap in this case has a collective meaning, which can be observed in the Lithuanian prefix –oras. The same formant is present in the Prussian name of the mountain Lepare (Semba, 1331). Thus, a common isogloss for the Serbian (South Slavic) and Lithuanian (Eastern and Westen Baltic language) language, which, on the one hand, allows correcting certain statement about the pro-Slavic language and its word formation, and, on the other hand, providing relics of the Baltic language with the Slavic and Indo-European context.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34138
Updated:
2018-12-17 10:45:45
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: