Lithuania and Europe’s historical regions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania and Europe’s historical regions
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius; 16 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Palanga; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTLietuva yra ryčiausia Vidurio Europos dalis, o kartu ir dviejų Europos civilizacinių tradicijų – lotyniškosios ir bizantinės – sąveikos ar net simbiozės šalis. Nors Vilniuje vyrauja katalikiškasis gotikinis ir barokinis paveldas, surasime ir unikalų, tik istorinei Lietuvai būdingą reiškinį – gotikines ir barokines ortodoksų cerkves. Tai kultūrų simbiozės simbolis, atspindintis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įtvirtintą tautų ir konfesijų toleranciją. Nuo XVI amžiaus, prasidėjus Reformacijai, Lietuva yra Vidurio Europos ir Šiaurės Europos regionų sąveikos kraštas. Lietuva buvo tapusi ir žydų kultūros centru. Taigi galima teigti, kad mūsų šalis yra vos ne penkių civilizacijų sankryža, o sostinė Vilnius devynių konfesijų (katalikų, stačiatikių, graikų apeigų katalikų unitų, sentikių, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, musulmonų, karaimų ir žydų) miestas. Dar aiškiau regionų sankryžos idėja matyti šiandieniniame Lietuvos pajūryje. Jos istorinis krantas (t. y. nedidelis pajūrio ruožas, kurio praeityje nesugebėjo užimti Vokiečių ir Livonijos ordinai, ir jis liko Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei) su Palanga – tai istorinė Vidurio Rytų Europa; šiandien Lietuvai priklausanti Klaipėda – tai istorinės Prūsijos, o kartu – Vidurio Vakarų regiono dalis; į šiaurę nuo Palangos, ties Šventąja, prasideda Latvija, praeityje – Livonija, o kartu ir Šiaurės Europa. Trys istoriniai regionai beveik viename taške.Reikšminiai žodžiai: Europa; Geopolitinis centras; Istoriniai regionai; Vidurio-Rytų Europa; EUrope. historical regions; East-Central Europe; Europe; Geographical center; Lithuania.

ENLithuania is the easternmost part of the Central Europe and at the same a country where two Europe’s civilizational traditions, i.e. Latin and Byzantine traditions, interact or even coexist. Although Vilnius is a city where catholic gothic and baroque heritage prevail, it has a phenomenon characteristic only of historical Lithuania, i.e. gothic and baroque orthodox churches. It is a symbol of the symbiosis of cultures reflecting the tolerance for confessions embedded in the Grand Duchy of Lithuania. Since the Reformation, which started in the 16th century, Lithuania has been a land of interactions of the Central and Northern Europe. Lithuania once became the cultural centre of Jews. Therefore, it can be stated that our country is a crossroad of nearly five civilisations, and its capital Vilnius is a city of nine confessions (Catholic, Orthodox, Greek Catholic Church, Old Believers, Evangelical Reformats, Muslim, Karaite and Jewish). The present sea region of Lithuania even more highlights the idea of a crossroad of regions. Its historical coast (i.e. a short seacoast line, which Teutonic and Livonian Orders failed to occupy in the past, and which remained in possession of the Grand Duchy of Lithuania) with Palanga is the historical Central and Eastern Europe. The city of Klaipėda, which presently belongs to Lithuania, is a part of historical Prussia and at the same time a part of the Central and Western Europe. To the north of Palanga, near Šventoji, Latvia, i.e. Livonia in the past, and the Northern Europe start. Three historical regions are situated almost in one spot.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34127
Updated:
2018-12-17 10:45:43
Metrics:
Views: 28    Downloads: 9
Export: