Structural funds as instruments for regional economic development in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Structural funds as instruments for regional economic development in Lithuania
Alternative Title:
Struktūriniai fondai kaip regioninės ekonomikos vystymo priemonė Lietuvoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 2 (42), p. 26-34
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTEkonomistai įrodė, kad regionų bendradarbiavimas yra kelias į ekonominę plėtrą bei regionų konkurencingumo didinimą, o ryškėjanti divergencija tarp atskirų regionų stabdo šiuos būtinus pokyčius. Straipsnio tikslas – įvertinti ryšį tarp regioninės ekonomikos išsivystymo lygio ir sugebėjimo įsisavinti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramą Lietuvoje. Ekonomistų vertinimu, regioninė divergencija tarp Lietuvos regiono ir ES vidurkio yra gana didelė. Nepaisant spartaus Lietuvos ekonomikos vystymosi, skirtumai tarp Lietuvos ir ES regionų lieka ganėtinai dideli vertinant ir kitus regionų išsivystymo lygio indikatorius. Regionų skirtumai labai padidėjo perėjimo į rinkos ekonomiką laikotarpiu. Vienam gyventojui tenkančios BVP dalies skirtumai geriausiai ir blogiausiai išvystytuose Lietuvos regionuose padidėjo 2,6 karto, o pačiuose regionuose – dar daugiau. Stengiantis realizuoti regionų konvergencijos politiką ir skiriant finansines priemones atsiliekančių regionų vystymosi lygiui didinti, lėtėja ekonomiškai stipriausių regionų vystymasis. Lietuvoje šalies mastu pastebima regionų divergencija – ekonomiškai stipriausiems regionams tenka daugiausia ES struktūrinės finansinės paramos. ES mastu Lietuva laikoma vienu regionu, tačiau žemesniame lygyje, t.y. šalies viduje, struktūriniai asignavimai pasiskirsto netolygiai. Vertinant visus ekonominio regionų išsivystymo lygio rodiklius, gauti rezultatai labai panašūs – visi Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų (su retom išimtim) ekonominiai rodikliai pranoksta kitų Lietuvos regionų rodiklius.Reikšminiai žodžiai: Bendrasis programavimo dokumentas; Regionu ekonominis vystymasis; Regionu konvergencija; Regionų divergencija; Regionų ekonominis vystymasis; Regionų konvergencija; Strukturiniai fondai; Struktūriniai fondai; Convergence; Regional; Regional convergence; Regional divergence; Regional economic development; Single Programming Document; Structural funds.

ENIn Lithuania, as in other countries of the world, economic and social development of the regions differs, therefore, the EU regional policy goal is to ensure equal regional economic and social development, decrease of regional divergence and growth of regional market competitiveness. The article deals with the theories of regional economic convergence and divergence, their reflections in current regional economic development policy; Structural funds as stimulating means of regional convergence; Structural fund impact on regional development in Lithuania; and relationship between regional economic and social development level and Structural fund allocation level. Based on Structural fund allocation level in different Lithuanian regions, current status of Structural fund allocation among the regions is analyzed and its key issues are disclosed. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34115
Updated:
2018-12-17 11:42:41
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: