Individualizacijos teorinio modelio funkcionavimas dizainerių ugdyme Vilniaus statybos ir dizaino kolegijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individualizacijos teorinio modelio funkcionavimas dizainerių ugdyme Vilniaus statybos ir dizaino kolegijoje
Alternative Title:
Functioning of the individualization theoretical model in the designers’ training at Vilnius college of construction and design
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2006, Nr. 3, p. 27-32
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kolegijos / Colleges; Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTPostmodernizmo laikmečiu pasaulis išgyvena globalias ir lokalias permainas. Keičiasi ne tik žmogaus ir kultūros, rinkos santykiai su profesine aplinka, bet ir su informacija bei galimybėmis ugdyti nūdienos laikmečiui pasirengusius dizainerius. Ugdymo mokslui reikalingi metodologiškai pagrįsti ugdymo būdai. Ypatingas tampa ir profesinis rengimas bei jo tyrimai. Straipsnyje empirinių tyrimų pagrindu bandoma išaiškinti individualizacijos, kaip edukologinio reiškinio, teorinį modelį bei jo taikymo galimybes Vilniaus statybos ir dizaino kolegijoje, Dizaino fakultete, grafinio dizaino, interjero dizaino ir interaktyviojo dizaino specialistų ugdyme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dizainerių rengimas; Dizainerių ugdymas; Individualizacija; Kolegijinis ugdymas; Meninis ugdymas; Artistic education; College education; Designers education; Education of designers; Individualization.

ENDuring the postmodernism period the world has been undergoing both global and local changes. Not only the relations of an individual, culture, market and professional environment, but also the relations with information and possibilities to train designers ready to accept present-day challenges have been changing. The science of education requires methodologically based ways of education. Vocational training and its research have acquired a special meaning. The paper employs the empirical research to ascertain the theoretical model of individualisation as the education phenomenon and its application possibilities while training specialists of graphical design, interior design and interactive design at the Faculty of Design of Vilnius College of Construction and Design.

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34083
Updated:
2016-10-02 21:28:05
Metrics:
Views: 30
Export: