Vidaus finansų kontrolės Lietuvos valstybiniame sektoriuje plėtra : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus finansų kontrolės Lietuvos valstybiniame sektoriuje plėtra: disertacija
Alternative Title:
Development of Internal Financial Control in the Lithuanian Public Sector
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
158 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of the internal financial control in Lithuania's public sector Vilnius, 2004 32 p
Summary / Abstract:

LTAtlikta mokslinės literatūros sisteminė analizė leidžia teigti, kad daugelyje mokslo darbų, kuriuose paliečiama bei analizuojama vidaus finansų kontrolė, dažniausiai koncentruojamasi į bendrąsias vidaus kontrolės kūrimo ir vertinimo problemas, o finansų kontrolės elementai nagrinėjami siaurąja prasme, t.y. vidaus kontrolės aspektu - kaip priemonės pažeidimams nustatyti arba turtą apsaugoti. Vidaus finansų kontrolė kaip lankstus ir efektyvus valstybės bei valstybės įstaigos finansų valdymo įrankis integracijos į ES kontekste yra dar mažai tyrinėta aktuali mokslinė problema. Mokslinio darbo tyrimo tikslas - remiantis ekonomikos mokslo valstybinio sektoriaus vidaus finansų kontrolės srityje raidos rezultatais, identifikuoti ES sąlygas dėl vidaus finansų kontrolės ir sukurti valstybinio sektoriaus vidaus finansų kontrolės organizavimo modelį, kuris įgalintų užtikrinti vidaus finansų kontrolės funkcionavimą bei plėtrą valstybiniame sektoriuje, valstybės biudžeto programų įgyvendinimą ir ES keliamų sąlygų viešųjų finansų valdymui vykdymą. Naudoti tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, sisteminė bei lyginamoji faktų ir statistinių duomenų analizė, institucijų ir įstaigų funkcinių aspektų analizė, teisės aktų analizė; Lietuvos Respublikos bei ES institucijų, įstaigų duomenų ir tyrimo rezultatų, atspindinčių vidaus finansų kontrolės procesus, sintezė.

ENA systemic analysis of scholarly works in this field allows presuming that the majority of them mostly focus on general issues of establishing and appraising internal control, while elements of financial control are analysed in a narrow sense, i.e. from the perspective of internal control as a means of identifying infringements or property protection. Internal financial control as a flexible and effective instrument of running a state or public institution within the EU context is a relevant scientific topic not investigated in great detail. The aim of the paper is to identify the EU requirements for internal financial control comparing them to the results of internal financial control in the public sector in order to establish an internal financial control model for the pubic sector which would allow ensuring the functioning and widespread application of internal financial control in the public sector, implementation of the state budget programmes and enforcement of the EU requirements for management of public funds. Research methods applied: analysis and generalisation of scholarly literature, systemic and comparative analysis of facts and statistics, analysis of functional aspects of institutions and bodies, analysis of the legal framework; synthesis of data obtained from institutions and bodies of the Republic of Lithuania and the EU with research findings reflecting processes of internal financial control.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10834
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 29
Export: