Global logistics trends in Lithuanian agricultural products exports and imports

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Global logistics trends in Lithuanian agricultural products exports and imports
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 178-182
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Eksportas. Importas / Export. Import; Logistika / Logistics; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTTarptautinės ekonomikos globalizacijos reiškinys turi nepaprastai didelę įtaką verslui visame pasaulyje. Pagrindinis straipsnio tikslas yra išanalizuoti globalios logistikos poveikį Lietuvos žemės ūkio produktų eksportui ir importui. Lietuvos užsienio prekybos balansą smarkiai įtakoja globalios logistikos sistemos veiklos rezultatai ir jos intensyvumas. Praėjusiais metais Lietuvos užsienio prekybos balansas buvo teigiamas, tai reiškia, kad nacionalinė logistikos sistema yra gerai integruota į globalią logistikos sistemą, veikia efektyviai ir yra vystoma šaliai naudinga kryptimi. To pasėkoje pastebima, kad kiekvienais metais nacionalinis žemės ūkio ir maisto produktų eksportas auga 1–3 proc. per metus, ir tai yra didelis rodiklis tokiai mažai šaliai, kaip Lietuva. Žemės ūkio ir maisto produktai įgauna vis didesnę paklausą ir yra gerai vertinami užsienio rinkose ne tik dėl aukštos kokybės ir švarios aplinkos, bet ir dėl geros logistikos infrastruktūros ir patogios geografinės vietos. Per pastaruosius dešimt metų globali logistika tapo pagrindiniu daugelio skirtingų mokslo sričių tyrimo objektu. Iki dabar tęsiasi ginčai apie globalios logistikos išraiškos formą, jos turinį, lygį, skatinančius veiksnius, šaltinius, ekonomines ir kitokias pasekmes ir kt. Pereinamosios ekonomikos šalyse globalizacijos procesai pasireiškia išskirtiniu būdu. Vienas iš stipriausių pasaulio ekonomikos vystymąsi skatinančių veiksnių yra globali logistika. Viena iš mažiausiai ištirtų mokslo problemų lieka būdas, kaip įvertinti globalios logistikos poveikį šalies importui ir eksportui.Reikšminiai žodžiai: Eksportas; Globalios logistikos tendencijos; Globalizacija; Importas; Lietuvos žemės ūkis; Žemės ūkio produktai; Agricultural products; Export; Exports; Global logistic trends; Globalization; Import; Imports; Lithuanian agriculture.

ENThis paper is theoretical analysis which begins with introduction defining the object, problem, main aims and methods of the research. The authors of the paper present (these are gathered from many various sources of scientific literature) factors of the globalization impact on the logistics, directions of global logistics on exportable products of Lithuanian agriculture. The readers of the paper also will find the directions and amounts of the import and export of the products of Lithuanian agriculture in figures. The main object and discussion of the paper and made research are about the global logistics and its impact on the Lithuanian import and export. One of the biggest problems of integration into global system of logistics is how effectively to exploit geographical location and to strengthen its competition at international market when importing and exporting products of Lithuanian agriculture. Fast economical development and progressive foreign policy of the state gives new opportunities and brings challenges – they are discussed in the second part of the paper. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Lietuvos ekonominės politikos ir eksporto skatinimo strategijos sąveika / Evelina Meilienė, Vytautas Snieška. Viešoji politika ir administravimas. 2005, Nr. 11, p. 48-54.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34046
Updated:
2016-09-28 23:15:59
Metrics:
Views: 20
Export: