Vaikų ir jaunimo pozityvioji socializacija : norminių aktų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vaikų ir jaunimo pozityvioji socializacija: norminių aktų analizė
Alternative Title:
Positive socialisation of children and youth: analysis of regulations
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 16 (27), p. 58-64, 131- 138
Keywords:
LT
Socializacija / Socialization; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos vaikų ir jaunimo pozityviąją socializaciją įtvirtinančios nacionalinės programos. Vienas veiksmingiausių būdų sudaryti sąlygas pozityviosios socializacijos procesui − sukurti modernius, dinamiškus ir skaidriais finansavimo principais apibrėžtus norminius aktus. Straipsnyje analizuojama nacionalinių programų aktualizavimo eiga, formuluojamos problemos, kurios dar lieka neišspręstos. Atskleista, kad nacionaliniu lygiu susitarta dėl vaikų ir jaunimo socializacijos prioritetų, pradėta kurti vaikų ir jaunimo socializacijos socialinių, ekonominių ir edukacinių veiklų finansavimo sistema. Nacionalinių programų ir jų tinkamo finansavimo įtvirtinimas leidžia gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą ir jo kokybę, siekti kokybiškos elgesio prevencijos priemonių sistemos, reikalingos vaikų ir jaunimo socializacijos specialistų rengimui ir kvalifikacijos tobulinimui. Spręsdamos šias problemas, dalis Lietuvos savivaldybių kuria ir diegia socialine partneryste grįstą tinklinį bendradarbiavimą, kurį dažniausiai inicijuoja ne tik neformaliojo ugdymo iniciatyvos, bet ir daugiafunkcius bruožus turintys centrai, nevyriausybinės organizacijos, viešajam ir privačiajam sektoriui atstovaujantys susivienijimai. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos nacionalinių programų tobulinimui, t. y. pirmenybę teikti multifunkcinėms skėtinėms bei tinklinėms organizacijoms, socialiniams klasteriams, konfederacijoms, gebančioms teikti plataus spektro socioedukacines paslaugas, reikalingas konkrečių bendruomenių socialinėms grupėms ir kt.Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Norminiai aktai; Socializacijos programos; Vaikų ir jaunimo pozityvioji socializacija; Vaikų ir jaunimo pozityvioji socializacija, adaptacija, norminiai aktai,; Adaptation; Positive socialisation of children and youth; Regulations; Socialisation programmes.

ENThe article analyses national programme designed to consolidate positive socialisation of children and youngsters. One of the most effective ways of enabling the process of positive socialisation is to create modern, dynamic normative acts based on the principles of transparent funding. The article analyses the course of actualising national programmes, formulates issues that remain unaddressed. The article reveals the existing consensus on a national level on priorities of socialisation of children and youngsters, initial attempts to create a system for funding social, economic and education activities of socialisation for children and youngsters. The consolidation of national programmes and their proper funding enables better occupation of children and youngsters and its quality, also the creation of quality system of behavioural prevention tools needed for the training and professional development of specialists in the field of socialisation of children and youngsters. To address these issues some municipalities develop and embrace social partnership-based networking most often initiated not just by informal education initiatives but also by multi-functional centres, non-governmental organisations, or associations representing public and private sectors. The article presents recommendations for improving national programmes, i.e. to prioritize multi-functional umbrella and network organisations, social clusters, confederations able to provide a wide spectrum of socio-educational services required by social groups of specific communities, etc.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34037
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 53    Downloads: 33
Export: