The Selling of the state agricultural purpose land in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Selling of the state agricultural purpose land in Lithuania
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 2, p. 138-144
Keywords:
LT
Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Telšiai; Lietuva (Lithuania); Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra ištirti žemės ūkio paskirties žemės plotų pardavimą Lietuvoje, o taip pat išanalizuoti žemės ūkio paskirties žemės valdymo perspektyvas 2009 m. sausio 1 d. duomenimis, daugiausia asmenų, norinčių pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę buvo Šiaulių apskrityje – 3578, Panevėžio apskrityje – 3157, Telšių apskrityje – 3009. 23372 fiziniai asmenys pateikė pareiškimus įsigyti 368 ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės. Juridiniai asmenys pateikė 459 prašymus įsigyti 46 tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės. 2004–2009 m. vienas fizinis asmuo vidutiniškai norėjo įsigyti 15,8 ha, juridinis – 100,2 ha žemės. Vidutiniškai vienas fizinis asmuo nusipirko 9,8 ha žemės, o vienas juridinis asmuo – 97,4 ha. 204 asmenys, kurie nusipirko valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, galėjo nemokėti virš dviejų milijonų litų dėl palūkanų nukėlimo ir kainos mažinimo koeficientų, todėl galima pripažinti, kad tokios rūšie parama yra labai svarbi ūkininkams. Žemės ūkio paskirties žemės pirkimas stimuliuoja žemės nuosavybės plėtrą, konkurencingų ūkių kūrimą ir lieka mažiau nedirbamos žemės. Asmenys, kurie nusipirko žemės ūkio paskirties žemę yra garantuoti, kad galės pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir galės drąsiai investuoti į žemės ūkio naudmenas, pagreitindami jų pertvarkymą, modernizavimą ir didindami jų konkurencingumą, o taip pat gerindami darbo ir gamybos sąlygas.Reikšminiai žodžiai: Konkurencingas ūkis; Valstybinės žemės pardavimas; Žemės ūkio paskirties žemė; Agricultural land; Competitive farm; Selling state land.

ENThe paper aims to investigate the sale of agricultural land plots in Lithuania and analyse the prospects of management of agricultural land. According to the data as of 1 January 2009, the biggest number of persons wishing to buy state-owned agricultural land was in Šiauliai County (3578), Panevėžys County (3157) and Telšiai County (3009). 23372 natural persons filed applications for the acquisition of 368 ha of state-owned agricultural land. Legal persons filed 459 applications for the acquisition of 46000 ha of state-owned agricultural land. In 2004–2009, one natural person wanted to acquire 15.8 ha of land and one legal person – 100.2 ha of land on the average. One natural person bought 9.8 ha of land, and one legal person – 97.4 ha of land on the average. 204 persons who bought state-owned agricultural land were provided with a possibility not to pay over two million litas due to interest postponement and price reduction coefficients; therefore, we could admit that this type of support is very important to farmers. Acquisition of agricultural land stimulates the development of land property and the establishment of competitive farms, thus less uncultivated land is left. Those persons who bought agricultural land are guaranteed that they would be able to use assistance from the European Union Structural Funds and boldly invest in agricultural land, thus accelerating their reorganisation and modernisation and increasing competitiveness, as well as improving work and production conditions.

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33958
Updated:
2016-10-03 08:48:04
Metrics:
Views: 13
Export: