Kooperacijos raida ir perspektyvos Lietuvos žemės ūkyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kooperacijos raida ir perspektyvos Lietuvos žemės ūkyje
Alternative Title:
Development and perspectives of co-operation in Lithuanian agriculture
In the Journal:
Vagos. 2001, nr. 49 (2), p. 63-70
Keywords:
LT
Infrastruktūra; Kooperacija; Kooperatyvai; Plėtra; Trikdžiai; Žemės ūkio subjektai.
EN
Agricultural companies; Agricultural entities; Cooperation; Cooperative; Cooperatives; Development; Infrastructure; Interference.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama praėjusio šimtmečio kooperacijos raida Lietuvos žemes ūkyje. Nustatyta, kad ji labai priklausė nuo ūkininkavimo būklės ir bendravimo tradicijų, valstybės politikos žemės ūkio ir kooperacijos plėtros atžvilgiu, įvairių ekonominių sąlygų. Ypač didelė kooperacijos plėtros specifika yra pereinamosios ekonomikos sąlygomis. Tai silpnos žemės ūkio struktūros (ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės ir kt.); akcinio kapitalo dominavimas perdirbamojoje pramonėje ir prekyboje; žemės ūkio ir maisto produktų rinkų ribotumas. Atsižvelgiant į šią specifiką, straipsnyje parinktos horizontaliosios ir vertikaliosios kooperacijos plėtros priemonės, kurių įgyvendinimas gali padidinti žemės ūkio subjektų galimybes rinkoje. [Iš leidinio]

ENThe development of co-operation in Lithuanian agriculture during the past hundred years is analysed in the paper. Strong dependence the cooperation on the farming condition and traditions of communication, the state policy with respect to the development of agriculture and co-operation, various economical conditions is established. Particularly great are the specific features of development under the conditions of transitional economics: weak agricultural structures (farmer's farms, agricultural companies); the domination of share capital in the processing industry and commerce; the insufficiency of agricultural and food market. Having these specific features in account some horizontal and vertical means of co-operation development are presented in the paper. The implementation of these means can increase the possibilities of agricultural subjects in the market. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41645
Updated:
2018-12-17 10:56:51
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: