English idiomatic words and their equivalents in Lithuanian as terms in traditional media

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
English idiomatic words and their equivalents in Lithuanian as terms in traditional media
Alternative Title:
Anglų kalbos idiomatiniai žodžiai ir jų lietuviški atitikmenys kaip tradicinės žiniasklaidos terminai
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2012, t. 20, Nr. 2, p. 194-206
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama idiomatiškumo problema ir jos svarba bendravimui. Straipsnyje pateiktas angliškų idiomatinių žiniasklaidos terminų ir jų lietuviškų atitikmenų tyrimas. Žiniasklaidos priemonės, tokios kaip laikraščiai, radijas ir televizija, turi didelės įtakos bendruomenių ir individų gyvenimui ir elgsenai, o tam, kad išvengtų bet kokių lingvistinių nesėkmių, asmuo privalo suprasti idiomatinius žiniasklaidos terminus. Išanalizuoti terminai buvo suklasifikuoti į keturias kategorijas pagal jų reikšmę. Pagrindinė problema buvo ta, kad kai kurie angliški idiomatiniai žiniasklaidos terminai stokojo lietuviškų atitikmenų, dėl to buvo pasiūlytas galimas šių terminų vertimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atitikmuo; Daugiareikšmiškumas; Ekvivalentas; Idioma; Idiomatiški terminai; Idiomatiškumas; Idiominiai terminai; Polisemija; Stabilieji posakiai; Šabloniškas posakis; Žiniasklaidos terminai; Equivalent; Formulaic expressions; Idiom; Idiomatic terms; Idiomaticity; Media terms; Polysemy.

ENCurrent article reviews the issue of idiomaticity and the role it plays in communication. The paper presents the survey of English media idiomatic terms and their Lithuanian equivalents. The mass media like newspapers, radio and television have a significant impact on the lives and behaviour of communities as well as individuals, and to avoid any linguistic failures a person should have sufficient knowledge of idiomatic media terms. The analyzed terms were classified into four groups according to their meaning. The key problem encountered was that certain English idiomatic media terms lacked Lithuanian translation equivalents, thus, whenever possible, translation recommendations were given. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2012.19
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44848
Updated:
2019-02-25 14:31:47
Metrics:
Views: 62    Downloads: 11
Export: