Asmenų, susijusių su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų, susijusių su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ypatumai
Alternative Title:
Release from responsibility the members of organized crime compositions, who helped to suppress the activity of such compositions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 60 (52), p. 51-62
Summary / Abstract:

LTĮstatymų leidėjas, jtvirtindamas Baudžiamajame kodekse atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės arba nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas, kartu įtvirtino ir kompromisą tarp nusikaltėlių ir teisėsaugos institucijų pareigūnų, šis kompromisas yra socialiai naudingas, nes tiriant organizuotus nusikaltimus dažnai sunku, o ne retai ir neįmanoma įrodyti asmenų, dalyvavusių organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo veikloje, kaltę. Tą galima padaryti tik pasitelkus pačių organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų narių pagalbą. Tad įsta-tymų leidėjas, remdamasis tokia norma, stengiasi suskaldyti organizuotas grupes ar nusikalstamus susivienijimus, siekia, jog tokių grupuočių dalyviai bendradarbiautų su teisėsaugos institucijomis ir padėtų išaiškinti bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn organizatorius, vadovus ar kitus aktyvius organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų narius. Be abejonės, teisėsaugos institucijos turi kovoti su organizuotu nusikalstamumu ieškodamos veiksmingų kovos būdų ir priemonių. Todėl straipsnyje autorius analizuoja šios normos taikymo sąlygas ir pagrindus siekiant kompromiso su organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų nariais. Taip pat autorius svarsto, ar tokia atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis iš tiesų padeda atskleisti, apkaltinti ir nuteisti organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų narius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės; Organizuotas nusikalstamumas; Organizuotos nusikalstamos grupuotės; Members of organized crime compositions; Organized crime; Release from criminal liability; Resease from criminal liability.

ENCriminal Code stipulates release from criminal liability in the situation when a person actively cooperates revealing criminal actions done by organized group or criminal joinder members. Thus legislator stipulated compromise between criminals and law enforcement institutions. This compromise is socially useful, because it is often difficult and sometimes impossible to prove quilt of a person, who participated in the actions of organized crime group or criminal joinder. This could be done only invoking help of organized crime groups and criminal joinders members. According to this norm, legislator seeks unbundlement of organized crime groups or criminal joinders, seeks collaboration of such groups members with law enforcement institutions, support detecting and arraigning organizers, leaders and other active members of organized crime groups and criminal joinders. Undoubtedly, law enforcement institutions must fight against organized crime looking for effective means and ways to do this. Therefore the author analyzes conditions and basis of implementation of this norm in order to seek compromise with members of organized crime groups and criminal joinders. The author also discuss whether such a kind of release from criminal liability is truly helpful revealing, accusing and sentencing members of organized crime groups and criminal joinders. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33950
Updated:
2020-04-09 11:54:33
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: