Possibilities for rural development implementing land consolidation projects in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Possibilities for rural development implementing land consolidation projects in Lithuania
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 2, p. 99-105
Keywords:
LT
Pabaiskas; Lietuva (Lithuania); Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTVakarų Europos šalyse žemės konsolidavimas yra tvaraus kaimo vystymo proceso dalis. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti, kokios kaimo vystymo priemonės gali būti įgyvendintos vykdant žemės konsolidavimo projektus ir atskleisti užbaigtų žemės konsolidavimo projektų pagrindines problemas ir naudas. Lietuvoje remiantis teisės aktais gali būti vykdomi tik savanoriški grupiniai konsolidavimo projektai. Savanoriškumo principas padaro konsolidaciją patrauklesnę ūkininkams. Pirmuose pilotiniuose projektuose dalyvavo tik 28 proc. žemės savininkų, nes žemės konsolidacija buvo jiems naujas procesas ir būsimi rezultatai buvo nežinomi. Kaimo vystymo priemonės buvo suplanuotos trijuose pilotiniuose projektuose. Dalinai įgyvendinti buvo tik Pabaisko ir Puskelnių projektai. Pagrindinė nesėkmingo kaimo vystymo priemonių įgyvendinimo priežastis yra atskiras žemės konsolidavimo finansavimas. Remiantis Europos Sąjungos finansavimo sąlygomis, iš fondų finansuoti galima tik darbus, susijusius su žemės plotų perskirstymu. Analizė rodo, kad tiek vidutinio dydžio ūkių, tiek tam tikro dydžio ūkių pasiskirstymas yra svarbus žemės konsolidavimo projektams. Žemės konsolidavimo projektai buvo įgyvendinti rajonuose, kur 20–50 ha dydžio ūkių skaičius yra didesnis nei vidutinis Lietuvoje. Atlikta daugialypė regresinė analizė rodo, kad tiek projekto plotas, tiek žemės plotų skaičius turi didelę įtaką žemės konsolidavimo projekto kaštams.Reikšminiai žodžiai: Bandomieji projektai; Eksperimentiniai projektai; Kaimo plėtra; Kaimo vystymas; Žemės konsolidacija; Land consolidation; Pilot projects; Rural development.

ENLand consolidation is a complex territory rearrangement taking into account local peculiarities, rural community and land owners economical and environmental recommendations. In Lithuania the area for available land consolidation projects is more than 2500 thousands ha of private agricultural land, which includes more than 300 thousands owners. Four pilot land consolidation projects were accomplished during 2000–2003. These projects estimated situation in Lithuania, showed specific features of country and required legal base for land consolidation. The article analyses what means of rural development can be implemented during land consolidation projects and reveal main problems and benefits of accomplished land consolidation projects. Only 28% of land owners took participation in the pilot land consolidation projects. Means of rural development were implemented partly only in Pabaiskas and Puskelniai projects, although owners asked for these means in all projects. One of the main reasons for this is separate financing for land consolidation projects and rural development measures. Recently accomplished 14 land consolidation projects differed by their size and results. Totally in all land consolidation projects the number of land plots reduced by 30% from 731 to 512. Accomplished multiple regression analysis showed that both area of project and number of land plots have a great impact on costs of land consolidation projects (correlation coefficient R=0.86). The analysis showed that there is a great demand for other rural development means. However cost of project implementation can be twice higher by implementing these means. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Management of construction and real estate under conditions of market instability / Laura Tupėnaitė, Jurga Naimavičienė, Arvydas Bagdonavičius, Kęstutis Sabaliauskas. Vilnius : Technika, 2015. 304 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33946
Updated:
2016-09-20 14:55:57
Metrics:
Views: 8
Export: