Muziko švietėjo Konstantino Galkausko veikla XX a. I pusės Vilniaus kultūriniame gyvenime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muziko švietėjo Konstantino Galkausko veikla XX a. I pusės Vilniaus kultūriniame gyvenime
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2005, 6, p. 92-109
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenama vilniečio kompozitoriaus Konstantino Galkausko (1875–1963) įvai-riapusė švietėjiškoji veikla, jo sukurta muzikinio švietimo vizija, nagrinėjamas muziko pedagoginis darbas, apžvelgiama jo koncertinė lektoriaus veikla. Straipsnio tikslas yra remiantis pirminių šaltinių (Lietuvos archyvuose saugomos medžiagos, periodikos) studijomis, skelbtais lietuvių, lenkų, baltarusių tyrinėtojų darbais išsamiau ir objektyviau atskleisti K. Galkausko indėlį į XX a. I pusės daugiatautę Vilniaus kultūrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikas švietėjas; Muzikos mokyklos; Konstantinas Galkauskas; Music educator; Music school.

ENThe article discusses the miscellaneous educative activity and music education vision created by Vilnius composer Konstantinas Galkauskas (1875–1963). A pedagogical work is discussed and a concert activity is overlooked of this musician and lector. The purpose of this article is to display more comprehensive and objective contribution by K. Galkauskas to multinational culture of Vilnius in the 20th century 1st half with reference to original sources (materials in Lithuanian archives, periodicals), studies and works by researchers published in Lithuanian, Polish and Belorussian.). [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
  • Lietuvos muzikos istorija. Kn. 1, Tautinio atgimimo metai, 1883-1918 / sudarytoja ir ats. redaktorė Dana Palionytė-Banevičienė. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002. 481 p.
  • Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje / Laima Laučkaitė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; vertė Alfonsas Laučka. Vilnius : Baltos lankos, [2002]. 207 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3381
Updated:
2018-12-17 11:37:32
Metrics:
Views: 33    Downloads: 9
Export: