Neįgaliųjų gyvenimo kokybę gerinančių specialiųjų socialinių paslaugų pasiūlos tobulinimas : Tauragės rajono atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgaliųjų gyvenimo kokybę gerinančių specialiųjų socialinių paslaugų pasiūlos tobulinimas: Tauragės rajono atvejis
Alternative Title:
Enhancement of special social services that are offered to improve the quality of life of disabled persons: Tauragė district case
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 805-814
Keywords:
LT
Gyvenimo kokybė; Gyvenimo kokybės kintamieji; Negalią turintys asmenys; Neįgaliųjų asmenų gyvenimo kokybė; Socialinis saugumas; Socialinių paslaugų įvairovė; Socialinės paslaugos; Specialieji socialiniai poreikiai; Tauragė; Tauragės rajonas.
EN
Persons with disabilities; Quality of life, quality of life of disabled persons; Social security; Social services; Special social services; Taurage district; Tauragė; Variables of the quality of life; Variety of social services.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama gyvenimo kokybės samprata, socialinių paslaugų rūšys bei jų teikimo ypatumai, negalios ir socialinių paslaugų teikimo reglamentavimo teisės aktai. Gvildenamas probleminis klausimas – kaip pagerinti Tauragės rajono neįgaliųjų gyvenimo kokybę. Tyrimo tikslas – numatyti ir pagrįsti Tauragės rajono neįgaliųjų gyvenimo kokybę sąlygojančių specialiųjų socialinių paslaugų pasiūlos tobulinimo galimybes. Tyrime naudoti teoriniai (analizė, apibendrinimas, sisteminimas) ir empiriniai (dokumentų analizė, pusiau struktūruotas ekspertų interviu) tyrimo metodai. Atskleista, kad gyvenimo kokybė apima žmogaus emocinę, fizinę ir socialinę gerovę. Žmogaus gyvenimo kokybė vertinama pagal tai, ar jis yra patenkintas savo socialine situacija, kurią apima darbas, gyvenimo sąlygos, finansinė būklė, poilsis, santykiai su šeimos nariais, draugais. Gyvenimo kokybės gerinimą įtakoja neįgaliems asmenims teikiamos specialiosios socialinės paslaugos. Lietuvoje sukurta reikiama neįgaliųjų teises reglamentuojanti teisinė bazė, atitinkanti valstybės ekonomines galimybes ir siekianti užtikrinti neįgaliųjų poreikius. Svarbiausi šiuo požiūriu – Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir Socialinių paslaugų įstatymas. Neįgaliųjų sprendimas grupėse pagerintų veiklos efektyvumą, leistų suderinti organizacinius procesus bei asmenų įgūdžius formuojant naujas organizacines žinias.

ENThis paper approaches the provision of special social services to disabled persons of Tauragė district in consideration of the improvement of the quality of life; it also analyses and systematises the theoretical and legal peculiarities of the activities carried out with respect to the quality of life of disabled persons. The theoretical part researches the conception of the quality of life, types of social services and peculiarities of provision of such services; it also covers legislation regulating the provision of disability and social services. The selected subject is relevant as the numbers of disabled persons are constantly growing in our country, which corresponds to the data published by the United Nations that the overall number of disabled people in the world constitutes app. 10 percent of the entire population. Due to such situation, social services, especially the special ones, are becoming the most important part of modern social security and social support as well as have an influence on the quality of life of the disabled persons. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33796
Updated:
2018-12-17 13:08:02
Metrics:
Views: 28    Downloads: 22
Export: