University access policy in Lithuania: prospects for sustainability

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
University access policy in Lithuania: prospects for sustainability
Alternative Title:
Universiteto prieinamumas Lietuvoje: darnumo perspektyvos
Keywords:
LT
Aukštojo mokslo politika; Lygybė; Stojimas į universitetą; Studentų parama; Sąžiningumas; Teisingumas; Teisingumas, teisėtumas, lygybė, darni raida, stojimas į universitetą, aukštojo mokslo politika, parama studentams; Tvari plėtra.
EN
Equality; Fairness; Fairness, justice, equality, sustainable development, university accsess, higher education policy, student support; Higher education policy; Justice; Student support; Sustainable development; University access.
Summary / Abstract:

LTDarnaus visuomenės vystymosi idėjos, nuvilnijusios per visą pasaulį, skatina mus žvelgti į savo kasdienybę ir nuolat savęs klausti, ar mes pakankamai gyvename darniai. Šio straipsnio tikslas yra kur kas kuklesnis – atskleisti, kuo ypatinga Lietuvos aukštojo mokslo prieinamumo politika ir koks potencialus krūvis jame glūdi visuomenės darnumo proveržiui? Straipsnį sudaro penki skyriai. Pirmuosiuose skyriuose apžvelgiamos darnumo principų esmės Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Toliau trumpai analizuojamos švietimo reformų tendencijos per paskutiniuosius dvidešimt metų. Nuo 1988 m. iki 2008 m. švietimas Lietuvoje apėmė tris esminius švietimo etapus. Pirmasis etapas apima 1988-1998 metus – tai laikmetis, kuomet prioritetais tapo naujos galimybės, demokratija, diversifikacija. 1999-2002 m. – tai antrasis etapas, apėmęs naujuosius tarptautinius reikalavimus, patvirtinus Bolonijos deklaraciją. Ir 2003 metais priimta Lietuvos švietimo strategija. Straipsnyje gana detaliai aprašoma poreforminė 2009 metų aukštojo prieinamumo politika. Paskutiniuosiuose skyriuose pateikiama esminių reformos principų kritika ir galimos naujos aukštojo mokslo prieinamumo politikos alternatyvos. Ši samprotavimo eiga leido įžvelgti, kad Lietuvoje vykdomai aukštojo mokslo politikai būdingi tiek lygybės principą, tiek ir diskriminaciją palaikantys ypatumai. Tad ir šalies aukštojo mokslo įtakos darnumo proveržio galimybių aspektu mes kol kas tegalime išlikti tik gana kuklūs.

ENThe ideology of sustainable development has been so popular lately that it needs no additional explanation why it is worth to be reflected upon. Its well known definition states that "Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (UN, 1987). Following the definition the article tries to discuss the question "What is the reality and what are the prospects of HE access in Lithuania to promote sustainability?" The discussion runs along the lines of six topics, including 1) attitude to sustainability in Lithuania; 2) international principle for sustainability in HE; 3) HE reforms in Lithuania; 4) accessibility in Lithuania's HE 5) critique on the HE access policy; 6) alternatives for the HE access policy. [text from author]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33619
Updated:
2018-12-17 13:07:42
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: