Financing of studies at universities : mapping out Lithuanian solutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Financing of studies at universities : mapping out Lithuanian solutions
Alternative Title:
Studijų finansavimas universitetuose: projekcija į Lietuvą
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 4 (50), p. 68-76
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kreditas. Paskolos / Credit.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnis pagrindinį dėmesį skiria aukštojo mokslo, pirmiausia universitetų, finansavimo Lietuvoje trūkumų analizei ir akcentuoja neatidėliotinų reformų būtinumą. Universitetų viešojo finansavimo kaitos būtinumą sąlygoja žemas dabartinis viešojo finansavimo lygis bei neadekvačių finansavimo metodų taikymas, darantis įtaką žemam socialiniam ir ekonominiam aukštojo mokslo sistemos efektyvumui. Autoriai Lietuvos aukštojo mokslo finansavimo sistemą lygina su kitų šalių finansavimo sistemomis, pabrėžia poreikį kelti valstybės finansavimo bei paramos studijoms socialinį teisingumą, ragina išplėsti priėjimą prie aukštojo mokslo studentams iš šeimų, turinčių žemas pajamas. Pagrindinis Lietuvos universitetų finansavimo sistemos trūkumas – studijų prieinamumo principo ignoravimas. Lietuvoje iš principo nėra įgyvendinamos Bolonijos proceso nuostatos, kad aukštasis mokslas turi tapti vienodai prieinamas visiems gyventojams, priklausomai vien nuo jų gabumų. [...] Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojama mokslinė literatūra aukštojo mokslo finansavimo klausimais. [...] Antrojoje straipsnio dalyje analizuojama bendra Lietuvos universitetų finansavimo situacija, atliekama universitetų pajamų ir išlaidų struktūros ir jos kaitos analizė. [...] Trečioji dalis yra skirta mokesčio už studijas taikymo klausimui. Autoriai mano, kad būtų tikslinga taikyti dalinį mokestį, padengiantį dalį studijų sąnaudų. [...] Ketvirtojoje dalyje yra analizuojama studijų paskolų sistema Lietuvoje. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo finansavimas; Studijų mokestis; Stipendijos; Paskolos; State financing; Financial support for students; Scholarships; Loans; Social justice; Access to higher education.

ENThe article focuses on an analysis of shortcomings in the Lithuanian system of funding of higher education, and universities, in particular, noting on the urgency of immediate reform. The necessity to change university funding is brought about by a low level of funding and application of inadequate funding methods, which has an impact on the social and economic effectiveness of the higher educational system in general. The authors compare the Lithuanian system of funding of higher education with funding systems of other countries, underlying the need to bring social justice in terms of increasing state funding and state support for studies, call for a better access to education for students from low-income families. The major drawback of the existing system of funding of higher education is ignoring the principle of accessibility to education for all. In principle, Lithuania fails to implement provisions of the Bologna process seeking to make higher education equally accessible to all members of population, their talent and capabilities being the single criterion. The first part of the article analyses scholarly literature in the field of higher education funding. The second part analyses the general situation of funding universities in Lithuania, performs an analysis of income and expenses structures of universities and changes in such structures. The third part deals with the issue of tuition application. Authors believe that most reasonable would be a tuition that would cover only part of the overall costs of studies. The fourth part analyses the system of study loans in Lithuania.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
University access policy in Lithuania: prospects for sustainability / Linutė Kraujutaitytė. Spring University. Changing education in a changing society. 2011, 2, p. 139-145.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63
Updated:
2018-12-17 11:31:21
Metrics:
Views: 18
Export: