Trijų muzikinės kultūros sluoksnių sandūra lietuvių mirusiųjų pagerbimo apeigose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trijų muzikinės kultūros sluoksnių sandūra lietuvių mirusiųjų pagerbimo apeigose
Alternative Title:
Combination of three layers of musical culture in lithuanian funeral rites
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 27, p. 75-83
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikikrikščioniškasis sluoksnis; Krikščioniškasis sluoksnis; Laidotuvės; Mirusiųjų pagerbimo apeigos; Muzika; Muzikinė kultūra; Šiuolaikinis folkloras; Christian layer; Funeral; Funeral honour rites; Lithuania; Modern loyer; Music; Musical culture; Pre-Cristian layer.
Keywords:
LT
Ikikrikščioniškasis sluoksnis; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Laidojimas. Laidotuvės. Šermenys / Burial. Funeral; Muzika / Music; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Šiuolaikinis folkloras.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma šiuolaikinėse lietuvių laidotuvių apeigose skambanti muzika: tiek budint prie mirusio namie ar laidojimo namuose, tiek lydint mirusįjį į kapines, laidojant, tiek minint velionį. Autorės nuomone, šio pobūdžio muzikinėje lietuvių kultūroje istoriniu požiūriu yra išskiriami trys sluoksniai – ikikrikščioniškas (būdingiausia - mirusių apgarbstymas raudomis), krikščioniškas (būdingiausia - giedojimas prie mirusio) ir šiuolaikinis (būdingiausia – skirtinga įrašų muzika, skambanti kaip fonas). Straipsnyje atskirai išskiriama ir aptariama sovietinio laikotarpio laidotuvių muzikinė tradicija. Daroma išvada, kad šiuolaikinėje lietuvių kultūroje laidotuvių apeigų muzikoje susipynusios skirtingos istorinės muzikinės tradicijos. Nepaisant to, kokia beskambėtų muzika mirusiųjų pagerbimo apeigose (tiek savo kilme, tiek struktūra, tiek raiškos būdais), pagrindinė jos intencija – deramas mirusiojo išlydėjimas anapus, atsisveikinimas, kuris iki šiol neatsiejamas nuo muzikos. Teigiama, kad kaip tik tokia laidotuvių apeigų muzikos intencija ir sudarė sąlygas ilgalaikei visų trijų istorinių muzikos sluoksnių koegzistencijai ir laipsniškai asimiliacijai. Drauge pripažįstama, kad egzistuoja tiesioginė nepertraukiama laidotuvių muzikos tradicijos tąsa, laidotuvės tebėra vienas iš kertinių žmogaus gyvenimo ciklo taškų, žymiai mažiau nei gimimas ir vestuvės paveiktos naujojo kultūros, taip pat ir muzikinės kultūros, sluoksnio.

ENThe article is about music which is plaid in nowadays Lithuanian funeral rituals: when keeping vigil next to the dead at home or at funeral homes, accompanying the dead to the cemetery, burying and remembering the late. According to the author, in this kind of Lithuanian music culture three levels are distinguished according to a historical point of view: pre-Christian (the most typical way of mourning is a lament), Christian (the most typical is chanting next to the dead) and nowadays (the most typical is different recorded music which sounds as a background). The article separately analyses and discusses musical traditions of funeral in the Soviet period. A conclusion is made that different historical traditions of music are matted into nowadays music of funeral rituals of Lithuanian culture. Despite music which sounds during the rituals of honouring the dead (in its nature, structure and the way of expression), the main intention is a proper seeing off the dead to the beyond and saying goodbye which is still inseparable from music. It is stated that this intention of the funeral music influenced a long-term coexistence and gradual assimilation of all three historical music levels. Also, the existence of a direct and continuous tradition of funeral music is approved. Funeral is still one of the most important events in a humans life. In comparison to the birth or wedding, it is the least influenced by a new level of culture and music culture, as well.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32034
Updated:
2018-12-17 11:25:13
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: