Moters pašaukimo pareigų vykdymo sąlyga - visavertis išsilavinimas : arkivyskupo Mečislovo Reinio pozicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moters pašaukimo pareigų vykdymo sąlyga - visavertis išsilavinimas: arkivyskupo Mečislovo Reinio pozicija
In the Journal:
Soter. 2001, 5 (33), p. 103-114
Keywords:
LT
Individuali prigimtis; Moters pašaukimas; Motinos meilė; Ugdymas.
EN
Education; Maternal love; The nature of the individual; Woman's mission.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos arkivyskupo Mečislovo Reinio publikacijos, kuriose autorius nagrinėja nepriklausomoje Lietuvoje buvusią aktualią lyčių vertingumo problemą. Vadovaudamasis krikščioniškąja pasaulėžiūra, mokslininkas žmogų laiko Dievo kūriniu, kupinu kūrybinių galių, kurias būtina išskleisti ir subrandinti. Straipsnyje išryškinamos trys esminės idėjos: M. Reinys kelia mergaitės – būsimos motinos visaverčio lavinimosi uždavinį, akcentuoja motinos meilės auklėjamąją galią, atskleidžia moters pašaukimo šaltinį – prigimties individualumą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses publications by archbishop Mečislovas Reinys, in which the author analyses the issue of gender value relevant in the independent Lithuania. Based on the Christian worldview, the scholar considers humans to be the God’s creation full of creative powers, which must be revealed and matured. The article highlights three essential ideas: Mečilsovas Reinys discusses the task of extensive education of girls as future mothers, highlights the educative power of mother’s love and reveals the source of the woman’s calling, i.e. the individuality of her nature.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33457
Updated:
2018-12-17 10:54:13
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: