Vysk. M. Valančius "Žemaičių vyskupystėje" apie kalvarijų Kryžiaus kelių garbinimą Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vysk. M. Valančius "Žemaičių vyskupystėje" apie kalvarijų Kryžiaus kelių garbinimą Lietuvoje
Alternative Title:
Bishop Motiejus Valančius about Lithuanian Calvaries Cross Ways worshiping in the work "Žemaičių vyskupystė" ("Samogitian bishopric")
In the Journal:
Soter. 2001, 5 (33), p. 57-71
Keywords:
LT
Apeigos ir papročiai; Kalvarijos; Kryžiaus kelias; Lietuvos katalikų bažnyčios pirmoji istorija; M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė"; Motiejus Valančius; Muzikos instrumentai; Religinės maldos ir giesmės.
EN
Calvaries; First History of the Lithuanian Catholic Church; Motiejus Valančius; Musical instruments; Religious songs and prayers; Rituals and customs; The Cross Way; Žemaičių vyskupystė ("Samogitian Bishopric") by M. Valančius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, analizuojant kalvarijų Kryžiaus kelių aprašymus, atskleidžiamas vyskupo Motiejaus Valančiaus veikalo „Žemaičių vyskupystė“ indėlis į vieno iš Lietuvos katalikiškos kultūros fenomenų istoriją. Tyrimas remiasi detalia veikalo analize ir mokslininkų atskleistų faktų gretinimu su analogais – šaltiniais. Vyskupo M. Valančiaus veikalas „Žemaičių vyskupystė“ savo turiniu yra pirmoji lietuvių kalba išspausdinta Lietuvos Katalikų Bažnyčios Istorija. Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus keliui maldos ir giesmės nebuvo specialiai kurtos, bet surinktos iš gavėniai ir šermenims skirtų maldų bei giesmių, taip sudarant Žemaičių Kalvarijos Kalnų apeigyną. Tyrimo metu surikti duomenys apie kalvarijų Kryžiaus kelių giesmes ir jų melodijas populiarinusius žmones, įvertinta kalvarijų Kryžiaus kelių reikšmė XIX a. Lietuvos žmonių pamaldumui, atskleistas Žemaičių vyskupijos kunigų ir vyskupų požiūris į kalvarijų šventoves, papildyti turimi duomenys apie kalvarijų Kryžiaus keliuose naudojamus apeiginius papročius. Parodyta, kokią svarbią vietą kalvarijose užima muzika bei muzikos instrumentai, atskleista muzikos instrumentų Žemaičių Kalvarijoje evoliucija. Nušviesdamas realią Katalikų Bažnyčios būklę M . Valančius savo „Žemaičių vyskupystėje“ parodė, kad Lietuvos kalvarijos (Žemaičių, Beržoro, Verkių ir Veprių) bei jų tipo šventovės Tytuvėnuose ir Mosėdyje, globojamos vietinių pranciškonų, dominikonų ir kunigų visoje Europoje buvo tapusios katalikiškosios Šiaurės rytų Europos teologijos-filosofijos, švietimo bei kultūros šiaurine ir rytine siena prieš protestantizmą ir pravoslavizmą.

ENThe article analyses descriptions of the Calvary Way of the Cross to explore the contribution of “Žemaičių vyskupystė” [Samogitian Diocese] by bishop Motiejus Valančius into the history of one phenomenon of Lithuanian Catholic culture. Research is based on a detailed analysis of the work and comparison of research findings with analogues – sources. In terms of content “Žemaičių vyskupystė” by M.Valančius is the first History of the Lithuanian Catholic Church published in Lithuanian. Prayers and psalms were not specifically created for the Samogitian Calvary Way of the Cross, rather picked from prayers and psalms intended for the Lent and wake to compile the Ceremonial of the Samogitian Calvary. Research has helped to collect data about psalms of the Way of the Cross and people who promoted their melodies, evaluate the importance of the Calvary Way of the for piety of the Lithuanian nation, reveal attitudes of priests and bishops of the Samogitian Diocese toward religious sites of the Calvary, supplement the existing data on ceremonial mores during the Samogitian Calvary Way of the Cross. It shows how important music and musical instruments were during the ceremony and explores the evolution of musical instruments in the Samogitian Calvary Way of the Cross. By presenting the true status of the Catholic Church M.Vlančius showed that Lithuanian Calvary Ways of the Cross (Samogitian, Beržoras, Verkiai and Vepriai) and temples of this type in Tytuvėnai and Mosėdis were, thanks to the patronage of local Franciscans, Dominicans and priests across Europe, the North and East wall of theology and philosophy, education and culture in the Catholic North-eastern Europe against the Protestantism and Orthodoxy.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33417
Updated:
2018-12-17 10:54:13
Metrics:
Views: 38    Downloads: 5
Export: