XVI a. ikireforminio Vilniaus pilies teismo raštininko ir Lietuvos Metrikos metrikanto karjera: Motiejaus Savickio (apie 1530-apie 1581) atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a. ikireforminio Vilniaus pilies teismo raštininko ir Lietuvos Metrikos metrikanto karjera: Motiejaus Savickio (apie 1530-apie 1581) atvejis
Alternative Title:
Career path of the 16th с. scribe of the Vilnius Castle Court before the reform and registrar of the Lithuanian Metrica: the case of Motiejus Savickis (circa 1530 - circa 1581)
In the Book:
Keywords:
LT
16 amžius; Kanceliarijos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Metrika; Metraštininkai; Motiejus Savickis; Pilies teismas; Raštininkai; Teismai.
EN
Castle court; Chancery; Chroniclers; Court; 16 c.; Maciej Sawicki; Scribes; Lithuanian Metrica.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama XVI a. ikireforminio LDK pilies teismo žemiausios grandies pareigūno - raštininko Motiejaus Savickio (apie 1530-apie 1581) biografija. Kadangi iki 1564-1566 m. administracinės ir teismų reformos pilies teismų veikla ir juose dirbę pareigūnai menkai atsispindi istoriografijoje, pasirinkta M. Savickio karjera gali būti laikoma šios socioprofesinės grupės modalinės biografijos atveju. M. Savickis kilo iš [...] labiau, nei kitos LDK dalys, sulenkėjusios Palenkės vaivadijos. Jo šaknys buvo arba miestietiškos, arba jo protėviai galėjo būti iš Mazovijos į Palenkę atsikraustę smulkūs bajorai. Jaunystėje M. Savickis lavinosi būsimojo LDK kanclerio Ostafijaus Valavičiaus dvare. Globėjui užtarus, 1551 m. pateko į Vilniaus vaivados ir LDK kanclerio Mikalojaus Radvilos Juodojo kanceliariją ir didiko klientelą. Sutarimus su patronu lengvino tos pačios religijos - evangelizmo - išpažinimas. Per 15 darbo metų Radvilos kanceliarijoje M. Savickis prasimušė į pasiturinčius bajorus ir tapo Melniko seniūnu. Karjera nenutrūko ir po 1565 m. Radvilos mirties. Įgyto Žygimanto Augusto pasitikėjimo ir Radvilų giminės atstovų (Radvilos Našlaitėlio ir Mikalojaus Radvilos Rudojo) paramos dėka M. Savickis pakilo iki valdovo dvaro ir centrinio LDK pareigūno (lietuviškasis valdovo sekretorius ir LDK didysis raštininkas). 1574 m. jis tapo ir Abiejų Tautų Respublikos senatoriumi (Palenkės kaštelionu). Karjerai nesutrukdė neigiamas LDK ir Lenkijos unijos vertinimas. Didesnių aukštumų, nei M. Savickis, pasiekė tik du XVI a. Vilniaus vaivadų raštininkai - O. Valavičius ir Leonas Sapiega, tačiau abiejų jų kilmė ir turtinė padėtis buvo nepalyginamai geresnės. [Iš leidinio]

ENThe paper examines the biography of scribe Motiejus Savickis (circa 1530 – circa 1581), the 16th c. lowest-rank official of the castle court of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) before the reform. Since the activities of castle courts before the 1564–1566 administrative and court reform and the officials who worked in those courts are scarcely covered in historiography, the chosen career of Savickis might be considered a case of modal biography of this social-professional group. Savickis descended from the Voivodship Podlaskie, a part of the GDL that was more Polonised. His ancestors could be city dwellers or petty noblemen who moved from Masovia to Podlaskie. In his early days, Savickis was educated at the manor of Ostafijus Valavičius, the future GDL Chancellor. Under his patronage Savickis was accepted to the office of Vilnius Voivode and GDL Chancellor Mikołaj Radziwiłł the Black. Within 15 years of working at the office of Radziwiłł Savickis became a well-off nobleman and the Elder of Melnik. His career also developed after the death of Radziwiłł in 1565. Due to the acquired trust by Sigismund II August and support from the representatives of the Radziwiłł family (Mikołaj Radziwiłł the Orphan and Mikołaj Radziwiłł the Red) Savickis made a career to the ruler’s court and central GDL official (the Lithuanian ruler’s secretary and GDL Great Scribe). In 1574, he became the Senator of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Castellans of Podlaskie). His career was not impeded by the negative evaluation of the Union of the GDL and Poland. Only two scribes of the 16th c. Vilnius Voivodes, Valavičius and Leonas Sapiega, made higher careers than Savickis; however, their descent and financial status were much better than those of Savickis.

ISBN:
9789955206552
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33395
Updated:
2022-01-27 17:37:56
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: