Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga
Alternative Title:
Problems of Baltic States terminology and the European Union
Editors:
  • Auksoriūtė, Albina, sudarymas [com]
  • Galinski, Christian, redagavimas [edt]
  • Keinys, Stasys, redagavimas [edt]
  • Skujiņa, Valentīna, redagavimas [edt]
  • Шелов, Сергей Дмитриевич, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Pages:
169 p
Contents:
Pratarmė — Foreword — Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute / Albina Auksoriūtė — Lietuviškų technikos terminų standartizacija / Nijolė Dudlauskienė — ISO/TC 37 and Semantic Interoperability / Christian Galinski — The Development, State and Topicality of Present Day Lithuanian Terminology / Stasys Keinys — Russian Terminology: the State of the Art and Perspectives / V. M. Leitchik, S. D. Shelov — Matematikos ir informatikos instituto lietuvių kalbos terminų bazė (Lietuvių kalbos terminynas) / Snieguolė Meškauskienė — Terminology Creation in Central Europe, with Special Regard to EU Terminology / János Pusztay — To Use or not to Use Metaphors in Latvian ICT Terminology / Dana Reizniece, Jānis Sīlis, Ilze Ilziņa, Juris Borzovs — Terms, Termness and Term Definitions (Seven Steps Towards Terminological Theory) / S. D. Shelov — The Situation and Perspectives of Latvian Terminology / Valentīna Skujiņa — Organization of Translation-Oriented Terminology Work in Tallinn, Luxembourg and Brussels after Joining the EU / Hiie Tamm — Straipsnių autoriai.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTRinkinyje „Pabaltijo terminologijos problemos ir Europos Sąjunga“ skelbiamuose moksliniuose straipsniuose nagrinėjamos aktualios terminologijos problemos. Dviejuose knygos straipsniuose svarstomi platesni terminologijos darbo ir jos teorijos dalykai – Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) generalinis direktorius dr. Christianas Galinskis straipsnyje analizuoja Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) veiklą ir semantinį suderinimą, o Rusijos mokslų akademijos Informacijos perdavimo problemų instituto Fundamentinių mokslų mokslinės terminologijos komiteto vadovaujančiojo mokslo darbuotojo dr. Sergejaus Šelovo straipsnyje gvildenami teorijos klausimai – kas yra terminas, jo apibrėžimas, terminų apibrėžimų tipai ir kt. Pluošte angliškų straipsnių, kurių autoriai yra Estijos, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos ir Rusijos kalbininkai ar kitų sričių specialistai, gvildenama tų kalbų terminologijos būklė ir problemos (Stasio Keinio, Valentinos Skujinios, Hijės Tamm, Janošo Pustajo ir Vladimiro Leičiko bei Sergejaus Šelovo straipsniai). Be to, keturių latvių specialistų straipsnyje svarstomas metaforų vartojimas latvių informacijos technologijų terminijoje. Trys straipsniai skelbiami lietuviškai. Albina Auksoriūtė, Nijolė Dudlauskienė ir Snieguolė Meškauskienė aptaria lietuvių terminologijos dalykus – straipsniuose pasakojama apie terminologijos darbą Lietuvių kalbos institute, informuojama apie lietuviškų technikos terminų standartizavimą bei pristatomas lietuvių kalbos terminynas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terminologija; Terminija; Standartizacija; Terminų bazė.

ENThe published collection “Problems of Baltic Terminology within the European Union” contains academic articles that deal with current terminological issues. Two of the articles from the book’s collection deal with the broader subjects of terminological theory and practice. The first of these is the article by Dr Christian Galinski, General Director of INFOTERM (International Information Centre for Terminology) which analyses the International Standards Organisation’s (ISO) activities in the field of coordinating meanings of terms. The other is an article by Dr Sergej Šelov, , which explore the theoretical issues of what terms are, how they are to be defined, the types of definitions of terms, etc. In this collection of articles in English by linguists and specialists in other fields from Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary and Russia (Stasys Keinis, Valentina Skujinia, Hijės Tamm, Janošo Pustaj and Vladimir Leičik and Sergej Šelovo), there is investigation of issues concerning the state of terminology in the languages of those countries. In an article by four Latvian specialists, there is discussion of the use of metaphors in Latvian information technology terminology. There are 3 articles in Lithuanian. Albina Auksoriūtė, Nijolė Dudlauskienė and Snieguolė Meškauskienė discuss Lithuanian terminology issues: the article gives information about terminological work at the Lietuvių kalbos institutas (Institute of the Lithuanian Language), the standardisation of Lithuanian technical terms and the Lithuanian language terminology data base.

ISBN:
9986668948
Related Publications:
Insight into the latest computer and internet terminology / Evelina Jaleniauskienė, Vilma Čičelytė. Kalbų studijos. 2011, Nr. 19, p. 119-127.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2254
Updated:
2020-10-16 16:37:15
Metrics:
Views: 32
Export: