Paauglių streso įveikos strategijų ir kūrybiškumos sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių streso įveikos strategijų ir kūrybiškumos sąsajos
Alternative Title:
Relation betwen teenagers' stress handling strategies and creativity
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 4 (29), p. 40-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adolescence crises; Creativity; Kūrybiškumas; Paaugliai; Paaugliai, paauglystės krizė, stresas, kūrybiškumas; Paauglystės krizės; Stresas; Stress; Teenagers; Adolescence crises; Creativity; Kūrybiškumas; Paaugliai; Paauglystės krizės; Stresas; Stress; Teenagers; Teenagers, adolescence crises, stress, creativity.
Keywords:
LT
Adolescence crises; Kūrybiškumas / Creativity; Paaugliai / Adolescents; Stresas; Stress; Teenagers.
EN
Paaugliai; Paauglystės krizės; Teenagers, adolescence crises, stress, creativity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas streso įveikos ir kūrybiškumo tarpusavio ryšys, kurio pagrindu būtų galima modeliuoti kompleksines kūrybiškumo - streso įveikos ugdymo programas, skirtas adaptacijos sunkumų turintiems paaugliams. Stresinis patyrimas ir jo įveika tampa svarbi paauglystės krizės išgyvenimų sąlyga. Atsižvelgiant į paauglystės laikotarpio vidines ir išorines prielaidas, keliama hipotezė, kad kūrybiškumas gali būti resursas, kuris didina atsparumą neigiamos socialinės aplinkos įtakai, ugdo gebėjimą rasti kompromisų, interpretuoti prieštaringus tarpusavio patyrimus. Tyrimo tikslas - teoriškai pagrįsti ir empiriškai nustatyti paauglystėje (13-15 m.) streso įveikimo strategijų ir kūrybiškumo sąsajas. Tyrimas patvirtino, kad paauglystė siejama su specifiniu elgesiu, jai būdingomis nuostatomis, vaidmenimis ir konfliktais. Vieni savo elgesiu greitai prisitaiko prie tradicinių ir artimiausios aplinkos normų, kiti lieka kritiškesni, visur įžvelgia daugiau problemų. Išaiškinta, kad streso metu paaugliams būdinga „aktyvaus įveikimo" strategija. Taip pat nustatyta, kad merginų streso įveikimo strategijų vidurkiai yra aukštesni nei vaikinų. Tiriamiesiems būdingas vidutinis kūrybiškumo lygis. Merginų kūrybiškumo lygis aukštesnis nei vaikinų. [Iš leidinio]

ENNowadays children face many stressors: anxiety about the relationship in both economically and psychologically unstable families, in the market-based environment interactions where general competition is escalated, excessive consumer needs, arising psychological and physical violence. It seems likely that stress-determining phenomena increase and intensify in the context of globalization, therefore it becomes very important to search for ways to cope with stress. Being able to cope with stress means that a person is able to solve his/her problems. Ability to solve problems is related to creativity by many authors. The aim of our research is to theoretically substantiate and empirically define stress handling and creativity relationships during adolescence (age 13-15). 107 subjects from Kuršėnai Pavenčiai Secondary School participated in the research. Adolescence is related to specific behaviour and this period has its typical attitudes, roles, and conflicts. Some people quickly adapt their behaviour to the traditional and nearest environment standards, while others stay critical and see more problems everywhere. Many scientists relate solving problems to creativity. Different thinking is one of the cognitive components of creativity and parameters of different thinking are thinking fluency, flexibility and originality. It is typical of teenagers having an active imagination and a fantasy which help them to overcome crisis and cope with stressors. It was found that while in stress "active handling" strategy is most natural for teenagers.Furthermore, it was determined that averages of girls’ stress overcoming strategies are higher than those of boys. It emerged that the average level of creativity is natural to teenagers. Girls have higher level of creativity than boys. The hypothesis was partly confirmed, it emerged that stress handling strategies are significantly related to creativity. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33040
Updated:
2018-12-17 12:54:54
Metrics:
Views: 44    Downloads: 12
Export: