Būsto kainų burbulo sprogimas - problemos vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsto kainų burbulo sprogimas - problemos vertinimas
Alternative Title:
Housing price bubble explosion: evaluation of the problem
In the Journal:
Ekonomika. 2007, t. 79, p. 7-27
Keywords:
LT
Ekonomikos augimas; Kainų burbulas; Nekilnojamasis turtas; Poveikis ekonomikai; Poveikis nekilnojamojo turto rinkai; Spartus augimas.
EN
Economic growth; Growth of the economy; Influence of the real estate market; Price bubble; Rapid development; Real estate; Realty; The economic impact of.
Summary / Abstract:

LTBūstas tenkina vieną iš svarbiausių individo poreikių ir sudaro (paprastai) didžiąją jo turto dalį, todėl neišvengiamai yra svarbus žmogaus gyvenime. Didėjantis poreikis įsigyti nekilnojamąjį turtą skatina finansų institucijų kreditavimo paslaugų, kurios daro įtaką visai finansų sistemai, rinką, kelia pagrįstą valstybės institucijų susidomėjimą. Straipsnio tikslas – apžvelgti gyvenamojo būsto rinkos raidą Lietuvoje ir, įvertinus šios rinkos poveikį šalies ūkiui, detalizuoti galimus ekonomikos raidos scenarijus. Daugiau nei trejus metus sparčiai didėjančias nekilnojamojo turto kainas Lietuvoje leido pateisinti objektyvūs veiksniai, tačiau augimo tempams nelėtėjant laipsniškai psichologiniai motyvai deklaravo vis svaresnę įtaką priimant sprendimus – pardavėjai diktavo sąlygas pasinaudodami rinkoje susidariusia situacija. Analitikams ir ekspertams generuojant vertinimus apie neigiamus padarinius turintį burbulo formavimąsi ir galimus jo sprogimo padarinius, užsienio patirties analizė vertė suklusti euforijai nepasiduodančius pirkėjus, o jų buvo mažuma. Fundamentaliais veiksniais ir psichologiniais motyvais straipsnyje grindžiamas ekonomikos augimo vertinimas atskleidė sudėtingą ir dažnai sunkiai prognozuojamą nekilnojamojo turto rinkos raidos poveikį gyvybiškai svarbiems ūkio procesams. Akivaizdu, kad tiek vieni, tiek kiti veiksniai yra svarbūs kryptingai ūkio plėtrai, o neigiama kainų korekcija sukels sąmyšį rinkoje – vienoje iš sparčiausių ekonomikų Europos Sąjungoje gali pradėti ryškėti recesijos užuomazgos (įvertinus nekilnojamojo turto akumuliuotas 40 rinkų).

ENDwelling meets one of the key individual needs and (usually) constitutes the major share of the individual’s property; therefore, it is inevitably important in a person’s life. The growing need to acquire real estate promotes the lending services market of financial institutions, which affect the entire finance system, and evoke a reasonable interest by state institutions. The paper aims to overview the development of the dwelling market in Lithuania and, having evaluated the impact of this market on the country’s economy, to elaborate on the potential scenarios of economic development. Real estate prices rapidly going up for over three years in Lithuania could be explained by objective factors, yet with the growth pace not slowing down gradually the psychological motives declared an increasingly weightier influence on decision-making – sellers dictated their terms taking advantage of the market situation. While analysts and experts generated evaluations about the formation of a bubble with negative consequences and the potential outcomes of its explosion, the analysis of foreign experience made those buyers who did not yield to euphoria alert, although they constituted the minority. The evaluation of economic growth based in the paper by fundamental factors and psychological motives revealed a complex and often hardly predictable impact of the real estate market development on vital economic processes. Both factors are evidently significant for the targeted development of economy, and the negative price correction will result in a turmoil on the market – recession may start in one of the most rapid economies in the European Union (having evaluated real estate accumulated 40 markets).

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32909
Updated:
2018-12-17 12:07:47
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: