Vytautas Edmundas Čekanauskas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytautas Edmundas Čekanauskas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.
Pages:
206 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Jaunystė: Gimnazija; Studijos — Kūrybos pradžia: Tipinis projektavimas. Pirmieji konkursai; Kompozitorių sąjungos rūmai ir gyvenamieji namai; Pirmieji Vilniaus miesto urbanistiniai projektai — Reikšmingi projektai: Lazdynai; Dailės parodų rūmai; Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas; Lietuvos Vyriausybės rūmai; Lietuvos konservatorija (projektas) ir administracinis pastatas Žvėryne; Šv. Jono Bosko bažnyčia Lazdynuose; Vilniaus geležinkelio stoties rekonstrukcija — Konkursai: Tarptautiniai konkursai; Sakralinių statinių konkursai — Paminklai — Pedagoginis darbas — Vytauto Edmundo Čekanausko gyvenimo ir kūrybos datos — Pabaigos žodis — Literatūra ir šaltiniai — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Vytautas Edmundas Čekanauskas; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Liaudies menas / Folk art; Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTPublikacija skirta architekto Vytauto Edmundo Čekanausko (1930) gyvenimui ir kūrybai. Sėkmingai baigęs studijas Vilniaus valstybiniame dailės institute, Čekanauskas pasižymėjo architektūriniame projektavime. 1955 metais baigęs Dailės institutą, jis buvo paskirtas dirbti Architektūros reikalų valdybos Respublikinio planavimo ir projektavimo treste. Pirmasis reikšmingas Čekanausko ir Vytauto Brėdikio projektas – Kompozitorių namai Vilniuje. Čekanauskas kartu su Brėdikiu dirbo Miestų planavimo skyriuje, kaupė patirtį projektuojant stambius urbanistinius darinius. 1962 m. abu architektai pradėjo projektuoti Lazdynų gyvenamąjį rajoną. Didžiausias autorių laimėjimas – architektūros ir gamtos darna. Architektai sukūrė tapybišką, kartu pakankamai aiškią rajono planinę erdvinę struktūrą. Čekanausko kūrybos viršūnė – Dailės parodų rūmai Vilniuje (dabar – Šiuolaikinio meno centras), baigti statyti 1967 m. Kompleksas išsyk tapo žymiausiu to laikotarpio statiniu, moderniosios architektūros klasika. Čekanauskas taip pat parengė Žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto (dabar – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas) projektą, suprojektavo LKP CK rūmus (dabar – Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai), svarbius objektus Vilniaus Žvėryno rajone: Kompozitorių namus, Lietuvos konservatoriją ir kitus. Šioje studijoje apžvelgiami ir kiti reikšmingi Čekanausko darbai: Vilniaus geležinkelio rekonstrukcijos darbų projektai, dalyvavimas architektūros konkursuose, paminklų kūrimas, sakralinių pastatų projektavimas bei pedagoginė veikla.Reikšminiai žodžiai: Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas; Architektūros projektai; Gyvenimas; Kūryba; Lietuvos architektūra; Lietuvos modernioji architektūra; Lietuvos sovietinė architektūra; Tipinis projektavimas; Urbanistika; Urbanistinis projektavimas; Vilniaus dailės akademija; Visuomeniniai pastatai; Vytautas Edmundas Čekanauskas; Architect Vytautas Edmundas Cekanauskas; Architectural projects; Life; Lithuanian architecture; Lithuanian modern architecture; Lithuanian soviet architecture; Oeuvre; Typical design; Urban design; Urbanistics; Vilnius Academy of Arts; Visuomeniniai pastatai; Vytautas Edmundas Čekanauskas.

ENThe publication focuses on the life and works of architect Vytautas Edmundas Čekanauskas (1930). Having successfully completed studies at Vilnius State Art Institute, Čekanauskas excelled in architectural design. In 1955, he graduated from the Institute and was appointed to the Republican Planning and Design Trust at the Department of Architectural Affairs. The first significant design of Čekanauskas and Vytautas Brėdikis was the Composers’ House in Vilnius. Together they worked at the Urban Planning Division and accumulated experience in designing large urban structures. In 1962, both architects started designing the Lazdynai residential area. Their greatest achievement is the harmony of architecture and nature. The architects created a pictorial and sufficiently clear plan spatial structure of the area. The peak of Čekanauskas’ creation is the Art Exhibition Hall in Vilnius (presently the Contemporary Art Centre), which was accomplished in 1967. The complex immediately became the most famous structure of that time, the classics of modern architecture. Čekanauskas also developed a design of the Scientific Research Institute of Agricultural Economics (presently the Lithuanian Institute of Agrarian Economics), designed the building of the Central Committee of the Lithuanian Communist Party (presently the building of the Government of the Republic of Lithuania), important objects in Žvėrynas area in Vilnius: the Composers’ House, the Lithuanian Conservatory, etc. The study also overviews other significant works by Čekanauskas: designs of Vilnius Railway reconstruction works, participation in architectural competitions, creation of monuments, design of sacral buildings and pedagogical activities.

ISBN:
9789955854982
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32781
Updated:
2021-03-16 23:01:40
Metrics:
Views: 56
Export: