Estimating annual statement information usefulness for business sustainability evaluation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Estimating annual statement information usefulness for business sustainability evaluation
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba . 2010, Nr. 15, p. 512-519
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Verslo plėtra; Plėtros vertinimas; Metinės ataskaitos
EN
Business sustainability; Sustainability evaluation; Annual statements
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lietuvos kompanijų metinių ataskaitų turinį. Analizė atliekama siekiant nustatyti informacijos, reikalingos įvertinti verslo darnumą pagal sukurtą verslo darnumo vertinimo modelį, prieinamumą. Iš 38 kompanijų, kurių akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX prekybos oficialųjį ir papildomą sąrašus, analizei buvo pasirinktos kompanijos, esančios oficialiajame sąraše. Populiacijos tiriamasis pavyzdys yra 15 Lietuvos kompanijų, visos jos yra oficialiajame biržos sąraše ir sudaro 39,5 proc. visos populiacijos. Atliekant tyrimą apskaičiuota, keliose metinėse ataskaitose yra paminėta specifinė informacija, ir kaip dažnai specifinė informacija paminima, palyginus su visu turiniu. Rezultatai rodo, kad tik keletas iš apibrėžtų kelių žodžių terminų grupių bent kelis kartus sutinkami tekste. Tarp dažniausiai pasikartojančių grupių yra „pelno terminų grupė", kuri paminėta 7760 kartų, „atlyginimo terminų grupė", paminėta 1352 kartus, „produkto/paslaugos terminų grupė“ buvo rasta 1186 kartus ir „mokesčių terminų grupė“ buvo rasta 999 kartus. Kai kuri reikalinga informacija tiriamajame pavyzdyje nebuvo paminėta iš viso, pavyzdžiui terminas „neatnaujinamas“ buvo rastas vieną kartą, terminas „atnaujinamas“ nebuvo rastas nei vienoje iš tirtų 15 metinių ataskaitų. Tai rodo, kad labai svarbi informacija neminima iš viso, todėl galimybė įvertinti verslo darnumą holistiniu požiūriu yra labai ribota.

ENThe purpose of this paper is to analyse the contents of annual statements of Lithuanian companies. Analysis is executed to determine the availability of information, necessary to evaluate business sustainability according to the business sustainability evaluation model developed. Out of 38 companies, listed in the Baltic main list and Baltic secondary lists in Vilnius market in NASDAQ OMX, the companies in the Baltic main list were selected as a sample for the analysis. A sample taken from the population is 15 Lithuanian companies, that is 100% of companies from the main list, and 39.5% of the total population. The study calculated in how many annual statements specific information is mentioned, and what are the frequencies of occurrence of specific information in the total content. The findings show, that only a few of the defined term groups have at least some occurrence in the content. Among the most frequent groups are the “profit term group”, mentioned 7760 times, “salaries term group”, mentioned 1352 times, “product/service term group” was found in 1186 occurrences, and “taxes term group” was found 999 times. Other needed information is scarce in the analyzed annual statements, therefore, the possibility to evaluate business sustainability with a holistic approach is very limited. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32557
Updated:
2018-12-17 12:54:14
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: