Indoeuropiečių protėvynės idėjų sklaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Indoeuropiečių protėvynės idėjų sklaida
Alternative Title:
Development of the ideas of Indo-European homeland
In the Journal:
Acta orientalia Vilnensia. 2000, t. 1 (2000), p. 117-129
Keywords:
LT
Indoeuropiečiai; Indoeuropiečių protėvynė; Kalba; Kultūra / Culture; Protėvynė; Rasė.
EN
Homeland; Indo-european homeland; Indoeuropeans; Language; Race.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos indoeuropiečių protėvynės idėjos: tiek universalios mokslinės teorijos, tiek populiariosios visuomeninės idėjos, tiek mokslinių teorijų recepcijos, besikleidusios skirtinguose kultūriniuose kontekstuose, kuriuose ši problema aktuali: Europoje, Lietuvoje ir Indijoje. Šia indoeuropiečių protėvynės idėjų recepcijos trijuose skirtinguose kultūriniuose regionuose apžvalga siekiama atskleisti ne tik mokslinės problemos daugiaplaniškumą, platų idėjų ir teorijų spektrą, metodikų privalumus bei trūkumus, tačiau taip pat ir jos aktualumą trims indoeuropiečių kalbomis kalbančioms visuomenėms plačiąja prasme. Darytina išvada, jog gana emocinga protėvynės ir kilmės idėjų recepcija ne kartą turėjo šiose kultūrose tam tikrų praktinių implikacijų, į kurias reikia atsižvelgti ir mokslininkams. Palyginus indoeuropiečių protėvynės idėjų sklaidą trijuose apžvelgtuose regionuose, matyti, kad Europoje iki Antrojo pasaulinio karo buvo svarbus indoeuropiečių ir neindoeuropiečių lingvistinių, kultūrinių (kartais ir rasinių) identitetų vertybinis klausimas, virstantis Europos ir Azijos priešstatos klausimu, tačiau šiuolaikinėje globalėjančioje Europoje tai jau nebėra gyvybiškai svarbu. Lietuvoje protėvynės klausimas išlieka gana svarbus, tačiau jis dažniausiai traktuojamas kaip lietuvių tautos senumo ir vertingumo klausimas, nepriešpriešinant indoeuropiečių ir neindoeuropiečių kaip kultūrinių grupių. Indijoje šiuo melu itin aktualūs abu aspektai: tiek protėvynės senumo, tiek indoeuropiečių (arijų) kultūrinio identiteto savitumo.

ENThe issue of the Indoeuropean homeland was always relevant in different cultures. The ideas of Indoeuropean homeland have developed in several directions - academic theories, popular ideas of intellectuals and "folksmen". But they were interconnected and influencing each other. The purpose of this article is to review the development of the ideas of Indoeuropean homeland in three different but related to the issue cultural backgrounds: Western Europe, Lithuania and India, and to reveal the impact of the epochs and regions on the public and scholarly ideas. The very definition of Indoeuropeans is a problem which is characteristic of whole course of development of Indo-European studies which is reviewed here with regard to researches of the homeland. Apart from many scientific theories of homeland and attempts to locate it (ranging from as far south as Indus valley to the North Pole), there existed and exist a wide range of opinions on homeland in each society discussed. After analysing the three societies sonic generalisation can be done: while Europeans in the past tended to relate themselves to homeland through their "Indoeuropean" versus "non-Indoeuropean" (that can mean non-European) identity, but are not preoccupied with the issue now, Lithuanians are still concerned with the issue of homeland, but from the angle of the antiquity of the homeland and special role of Lithuanians there. And Indians are now especially concerned with both the issue of Aryan identity, its relation to "Indoeuropean", "European" identity and the antiquity of the homeland with the special role of the Aryans in it. [From the publication]

ISSN:
1648-2662
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32530
Updated:
2018-12-17 10:45:32
Metrics:
Views: 18    Downloads: 10
Export: