Mokytojo ir mokinių vaidmenų kaita mokymo(-si) paradigmos raiškos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokytojo ir mokinių vaidmenų kaita mokymo(-si) paradigmos raiškos kontekste
Alternative Title:
Teacher's and student's roles shift in the context of educational paradigm
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 7, p. 8-21
Keywords:
LT
Metodologiniai požiūriai; Mokiniai / School students; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Paradigma, mokinio vaidmuo; Šiuolaikinis ugdymas.
EN
Contemporary education; Methodological approaches; Paradigm, the role of the student, the teacher's role; Student's role.
Summary / Abstract:

LTKintant nacionaliniams ugdymo tikslams ir požiūriui į mokymosi prigimtį bei galimybes, keičiasi reikalavimai mokytojų didaktinei kompetencijai. Šiuo metu didaktinės kompetencijos kaitos poreikį lemia naujoji mokymosi teorija, grindžiama konstruktyvizmo bei sociokultūros teorinėmis idėjomis. Straipsnyje nagrinėjami kiekybinio tyrimo rezultatai, atskleidžiami kintantys mokytojo ir mokinio vaidmenį nusakantys veiksniai, kurie tapo iššūkiu mokytojų rengimui. Analizuojami tyrimo duomenys mokytojų ir mokinių vaidmenų Lietuvos mokyklose tema. [Iš leidinio]

ENThe requirements to teachers' didactic competence are changing together with changes in the approach to the origin and possibilities of learning as well as in the national aims of education. At present, the need for changes in didactic competence is conditioned by the new theory of learning based upon the theoretical ideas of constructivism and social culture. The paper presents the results of the qualitative study aimed at the elucidation of the changing roles of teachers and pupils on the level of educational practice, and at grounding these factors as a challenge to changes in teacher training. The analyzed findings were obtained from the investigation of which roles of teachers and pupils manifest themselves in Lithuanian schools. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32302
Updated:
2018-12-17 12:07:43
Metrics:
Views: 22    Downloads: 14
Export: