Moksleivių ir mokytojų požiūris į lyčių skirtumus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių ir mokytojų požiūris į lyčių skirtumus
Alternative Title:
Teachers' and students' attitudes toward sex differences in education
In the Book:
Lyčių skirtumai švietimo sistemoje / sudarytoja Giedrė Purvaneckienė. Vilnius: Moterų informacijos centras, 2000. P. 61-81
Keywords:
LT
Lyčių lygybė; Lyčių stereotipai; Mokykla; Moteriškumas; Posovietinė Lietuva; Profesija; Socialiniai lyčių vaidmenys; Vyriškumas.
EN
Femininity; Gender equality; Gender stereotypes; Masculinity; Post-Soviet Lithuania; Profession; School; Social roles of genders.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi sociologinio tyrimo Lietuvoje rezultatai (N=1753). Tyrimu buvo siekiama atskleisti mokinių ir mokytojų tarpe populiarius lyčių stereotipus. Lyčių stereotipai nagrinėjami asmenybės savybių, profesijos, pedagoginio tinkamumo, aktyvumo ir elgesio klasėje požiūriais. Tyrimo duomenys rodo, jog mokykloje egzistuoja lyčių stereotipai, skirtingi vyrams ir moterims. Vyrams priskiriamos socialinį aktyvumą o moterims – socialinį pasyvumą atspindinčios asmenybės savybės. "Vyriškos" profesijos yra susijusios su technika, valdymu, o „moteriškos“ profesijos labiau siejasi su globos ir paslaugų sritimis. Straipsnyje taip pat lyčių aspektu analizuojamas moksleivių ir mokytojų požiūris į asmenybės ugdymą, mokinių aktyvumą klasėje, tinkamumą dirbti mokykloje. [Iš leidinio]

ENThe results of a sociological research in Lithuania have been presented in this article (N=1753). The aim of the research has been to find out what kinds of sex stereotypes teachers and students have in Lithuanian secondary schools. Teachers and students are inclined to differentiate the personality characteristics into female and male ones. According to the respondents, the male characteristics reflect social activity such as courage, domination, and aspiration to win, and the female ones reflect social passiveness such as obedience and adaptation. Female and male personality characteristics are contrasted from the standpoint of valence: female personality features as more positive (i.e. tenderness, neatness, etc.) and male ones as more negative (i.e. rudeness, cynicism, etc). Both women and men tend to attribute positive personal characteristics to females, the negative ones - to males. Sex stereotypes have appeared to be distinct from the point of view of professions and responsibilities. The fields of engineering, electrician, and management (i.e. mayor of town) are attributed to males. The fields of care (i.e. nurse) and the service sector (i.e. secretary) are attributed to females. Development of personality features has appeared to be stereotyped too.Boys are un consciously orientated for an active social role such as the capacity to fight one's way to the top and to be competitive, and girls are orientated for a passive social role such as nurturing, caring, submission to moral norms and empathy. The perspective that women are more filled than men to work with juniors and that man are more preferred than women in management is quite entrenched. The results of the research have proved that sex stereotypes for females and males in Lithuanian school exist. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32271
Updated:
2017-03-03 14:43:55
Metrics:
Views: 86
Export: