Baltic way(s) of human development : twenty years on

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltic way(s) of human development: twenty years on
Editors:
Lauristin, Marju, redagavimas [edt]
Publication Data:
Tallinn : Eesti Koostöö Kogu, 2011.
Pages:
224 p
Series:
Estonian human development report ; 2010/2011
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Visuomenės raida; Baltijos valstybės; Populiacijos pokyčiai; Tikėtina gyvenimo trukmė; Socialinė politika; Subjektyvi populiacijos gerovė; Švietimas; Žmogiškasis kapitalas; Politinė raida; Human development; Baltic states; Population changes; Life expectancy; Social policy; Labour market; Subjective well-being of the population; Education; Human capital; Political development.
Contents:
Lauristin, Marju. Human development during the period of transition: the challenges faced by the Baltic States. — Vihalemm, Peeter. Human Development Index: common and different characteristics of the countries in the Baltic Sea region. — Lauristin, Marju. Vihalemm, Peeter. Satisfaction with outcomes of Baltic transition in spring 2011. — Norkus, Zenonas. Estonian, Latvian and Lithuanian post-communist development in the comparative perspective. — Terk, Erik. Reid, Alasdair. From state-owned enterprises to innovation-based entrepreneurship: a comparison of the Baltic States. — Ainsaar, Mare. Stankūnienė, Vlada. Demographic costs of transition and the future of the Baltics. — Krumins, Juris. Life expectancy and mortality – achievements and challenges. — Aaviksoo, Ain. Sikkut, Riina. Health care policy in the Baltic countries from 1990–2010. — Aidukaitė, Jolanta. "Baltic welfare state” after 20 years of transition. — Eamets, Raul. Labour market, labour market flexibility and the economic crisis in the Baltic States. — Ainsaar, Mare. Changes in the well-being of social groups in the Baltic states from 1990–2009.— Realo, Anu. Dobewall, Henrik. Age, unemployment, and life satisfaction in Estonia, Finland, Latvia and Sweden. — Vihalemm, Triin. Siine, Maarja. Language and integration policies of the Baltic states in the EU context. — Implementation of language policy in the context of the integration of the Russian-speaking population / Maarja Siiner, Triin Vihalemm, Svetlana Djackova, Meilutė Ramonienė. — Changing patterns of foreign language use and attitudes in the Baltic States / Triin Vihalemm, Maarja Siiner, Ineta Dabašinskienė, Violeta Kalėdaitė. — Hogan-Bruun, Gabrielle. Phillipson, Robert. Views from outside: language constellations across the Baltic area – two decades on. — Vilpišauskas, Ramūnas. Political context of Baltic integration. — Terk, Erik. Dynamics of the economic integration of Estonia, Latvia and Lithuania — Terk, Erik. Spolitis, Veiko. Vilpišauskas, Ramūnas. Future of Estonian, Latvian and Lithuanian integration: three possible scenarios.
Keywords:
LT
Politinė raida; Populiacijos pokyčiai; Socialinė politika / Social policy; Subjektyvi populiacijos gerovė; Švietimas; Tikėtina gyvenimo trukmė; Visuomenės raida; Žmogiškasis kapitalas.
EN
Human capital; Human development; Life expectancy; Political development; Population changes; Social policy; Subjective well-being of the population.
Summary / Abstract:

LT2010–2011 m. žmogaus socialinės raidos ataskaitoje pristatomi Estijos, Latvijos ir Lietuvos dvidešimties nepriklausomybės metų pasiekimai. Leidinyje pateikiama vertinga lyginamoji politinių ir ekonominių sistemų pokyčių, įvykusių Baltijos valstybėse po vadinamojo Rytų bloko žlugimo, apžvalga. Jos tikslas – išsiaiškinti, ar Baltijos valstybėse veikiantys plėtros modeliai yra veiksmingi, ar jie galėtų tapti pavyzdžiu kitoms, ant didžiulių pokyčių slenksčio esančioms valstybėms bei regionams. Baltijos valstybių pasiektų rezultatų vertinimas derinamas su kritiniu žvilgsniu į tai, kas dar turi būti padaryta ateityje; aiškinamasi, kas lemia trijų valstybių raidos panašumus bei skirtumus. Pirmoje leidinio dalyje analizuojami Baltijos valstybių transformacijos ir žmogaus socialinės raidos tendencijų skirtumai ir panašumai, antroje aptariami gyventojų populiacijos, gyvenimo trukmės ir sveikatos būklės pokyčiai. Trečiosios dalies autorių dėmesio centre atsiduria Baltijos valstybių socialinės apsaugos politikos, darbo rinkos ir subjektyvios šių šalių gyventojų gerovės tendencijos ir problemos. Ketvirtoji tyrimo dalis skirta švietimo klausimams. Penktojoje analizuojama Baltijos valstybių kalbinė erdvė bei žmogiškasis kapitalas. Šeštojoje leidinio dalyje nagrinėjami Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinės raidos bruožai ir procesai, septintoji skirta Baltijos valstybių bendradarbiavimo ir integracijos klausimams. Apibendrinant Baltijos valstybių žmogaus socialinės raidos tendencijas, ieškoma atsakymo į klausimą: koks gi galėtų būti baltiškasis kelias XXI amžiuje?.

ENThe 2010-2011 Human Development Report presents the achievements of twenty years of Estonian, Latvian and Lithuanian independence. The publication provides a valuable comparative overview of the political and economic system changes that took place in the Baltic States after the fall of the so-called Eastern Bloc. Its goal is to gauge whether or not the development models in the Baltic States are effective, and if they could become an example for other states and regions that are on the threshold of major changes. Evaluation of the results achieved by the Baltic States is combined with a critical look at what remains to be done in the future; what determines the similarities and differences in the evolution of the three countries is examined. The first part of the publication analyses the differences and similarities in the human development trends and transformation of the Baltic States, while the second part discusses changes in population, life expectancy and health status. The authors of the third part concentrate on the trends and problems in the labour market and social security policy of the Baltic States, as well as the subjective well-being of the residents of these countries. The fourth part of the study is devoted to educational issues. The fifth analyses the linguistic space and human capital of the Baltic States. The sixth part of the publication examines the features and processes of the political evolution of Lithuania, Latvia and Estonia, and the seventh is devoted to Baltic cooperation and integration issues. In summing up the Baltic States’ human development trends, the publication looks for an answer to the question: what could the Baltic way be in the 21st century?.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32043
Updated:
2020-10-23 12:47:14
Metrics:
Views: 18
Export: