Europeizacija ir gerovės valstybė Lietuvoje: institucinės sankirtos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europeizacija ir gerovės valstybė Lietuvoje: institucinės sankirtos
Alternative Title:
Europeanization and the welfare state in Lithuania: institutional intersections
In the Journal:
Politologija. 2014, Nr. 4 (76), p. 124-155
Keywords:
LT
Narystė Europos Sąjungoje; Europeizacija; Pokyčiai Lietuvoje; Gerovės valstybė.
EN
EU membership; Europeanization; Changes in Lithuania; Welfare state.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos gerovės valstybės raida šaliai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Tekstą sudaro trys dalys. Teorinėje dalyje įvertinamas dviejų ilgalaikių valstybę struktūruojančių procesų – pokomunistinės transformacijos ir europeizacijos – santykis. Antrojoje dalyje analizuojami viešojo diskurso pokyčiai siekiant išsiaiškinti, ar ir kiek skirta dėmesio gerovės valstybės pertvarkai Lietuvoje pasiekus pagrindinius euroatlantinės integracijos tikslus. Galiausiai, remiantis „socialinių investicijų“ koncepcija, bus siekiama parodyti, kiek Lietuvos gerovės valstybės raida atliepia europines tendencijas. Pagrindinė tyrimo išvada yra ta, kad gerovės valstybės raida išlieka inertiška, nors finansavimo sąlygos įstojus į ES iš tiesų gerėjo. Be to, palyginti su gretimomis ES šalimis narėmis, skiriama mažiau dėmesio toms gerovės politikoms, kurios galėtų duoti didžiausią „investicinę grąžą“. Taip pat labiau orientuojamasi į tretinį paslaugų lygmenį. Tokia situacija pirmiausia aiškintina trimis veiksniais: ekonominio saugumo prioriteto išlaikymu, partine poliarizacija ir istorine logika, kurią diktuoja jau susiklostę galios santykiai. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the development of the Lithuanian welfare state after the country joined the EU. The text consists of three parts. In a theoretical part one evaluates interrelation of two long-term state-structuring processes, i.e. post-communist transformation and Europeanisation. In the second part, the changes of the public discourse are analysed in order to evaluate, if and how much attention is paid for the reforms of the welfare state in Lithuania after the main goals of Euro-Atlantic integration have been reached. Finally, under the concept of ‘social investment state’, one seeks to evaluate, how much the evolution of Lithuanian welfare state reflects the European trends. The main conclusion of analysis is that the development of welfare state remains inert despite the fact that financial conditions after the access to the EU have indeed improved. Besides, in comparison with the neighbouring EU member states, Lithuania pays less attention to those welfare policies that may bring the biggest ‘return on investment’. The system is also more oriented towards the tertiary level. Such situation is firstly to be explained by three factors – the overall strength of economic security as the main political priority, party polarisation and historical logic dictated by the established power relations. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2014.76.4878
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62709
Updated:
2021-01-13 18:12:11
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: