Intellectual capital as the main factor of company‘s value added

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Intellectual capital as the main factor of company‘s value added
Alternative Title:
Intelektinis kapitalas kaip pagrindinis įmonės pridėtinės vertės didinimo veiksnys
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2011, t. 5, Nr. 4(12), p. 560-574
Keywords:
LT
Intelektinis kapitalas; Klientų kapitalas; Pridėtinė vertė; Struktūrinis kapitalas; Žmogiškasis kapitalas.
EN
Customer capital; Human capital; Intellectual capital; Structural capital; Value added.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu pastebimas mokslininkų, verslo subjektų ir visuomenės susidomėjimas nematerialiaisiais ištekliais, tuo įmonės turtu, kuris neapčiuopiamas, bet duoda didžiulę naudą. Nors intelektinio kapitalo koncepciją nagrinėja daugelis mokslininkų, visuotinai priimto apibrėžimo dar nėra iki šiol. Mokslinėje literatūroje nagrinėjamas intelektinio kapitalo ryšys su įmonės pridėtine verte, nagrinėjamos intelektinio kapitalo struktūrinės dalys, tad šiame darbe iškeliama pagrindinė problema – kaip apibrėžti intelektinį kapitalą ir jo ryšį su įmonės pridėtine verte? Tyrimo objektas – intelektinio kapitalo įtaka įmonės pridėtinei vertei. Tyrimo tikslas – išanalizuoti intelektinio kapitalo įtaką įmonės pridėtinei vertei. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą šiame straipsnyje intelektinis kapitalas yra apibrėžiamas kaip nematerialių išteklių visuma: tai žinios, patirtis, gebėjimai, motyvacija, rutinos, procedūros, programinė ir kitokia įranga, ryšiai su įvairias subjektais, klientai, prestižas, intelektinė nuosavybė ir kt. Išanalizavę atskirų mokslininkų pateiktas intelektinio kapitalo struktūros dedamąsias, straipsnio autoriai intelektinį kapitalą apibrėžia kaip žmogiškojo kapitalo, struktūrinio kapitalo ir klientų kapitalo visumą. Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos įmonių sukuriama pridėtinė vertė ir nustatoma, kad ji yra ženkliai maža, palyginus su kitų Europos šalių sukuriama pridėtine verte. Pridėtinės vertės didinimo veiksniams nustatyti straipsnio autoriai remiasi verslo įmonių apklausos duomenimis (428 įmonės).Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos vadovai supranta intelektinio kapitalo svarbą, tačiau materialūs ištekliai vis dar vertinami kaip labai svarbūs įmonės pridėtinės vertės kūrimui. Taip pat nustatyta, kad produkto kokybė turi didžiausią įtaką intelektinio kapitalo ir įmonės pridėtinės vertės didėjimui. Taip pat buvo ištirta ir patvirtinta hipotezė, kad intelektinio kapitalo dedamoji žmogiškasis kapitalas daro didžiausią įtaką įmonės pridėtinės vertės didėjimui. Straipsnyje pateikiama, kokie yra pagrindiniai veiksniai, didinantys įmonės pridėtinę vertę, ir kokios intelektinio kapitalo ir įmonės pridėtinės vertės augimo sąsajos. [Iš leidinio]

ENNowadays managers, employers and employees are trying to cope with problems caused by economic crisis. The damage is so huge that many Lithuanian specialists and good employees migrated to other European countries. Almost all economic indicators and indexes had decreased and it is important to mention the fact that every day the value of intellectual capital and its importance to company's value added is growing. This paper is designed to investigate the theory of intellectual capital and to reveal the importance of intellectual capital for a normal and stable life of each company. In addition, this paper reveals the situation of value added in Lithuanian companies. There is a huge problem – Lithuania's value added is very small, compared to other European countries. The purpose of the article is to analyse the relation between intellectual capital and company's value added. [text from author]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31662
Updated:
2018-12-17 13:03:23
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: