Skirtingų valstybių nematerialaus turto struktūros analizė ir vertinimas įmonėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skirtingų valstybių nematerialaus turto struktūros analizė ir vertinimas įmonėje
Alternative Title:
Framework and accounting of company intangible assets in different states
In the Journal:
Keywords:
LT
Apskaita; Nematerialaus turto struktūra; Nematerialieji ištekliai; Nematerialiojo turto struktūra; Nematerialusis turtas.
EN
Accounting; Expenditure for intangible assets; Framework of intangible assets; Intangible assets.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nematerialaus turto struktura, jos formavimo logika ir reglamentavimas. Tyrimu siekiama atskleisti nematerialaus turto strukturą, formuojamą užsienio valstybių įmonėse, ir palyginti su Lietuvos įmonėse apskaitomu turtu finansinėse ataskaitose. Kadangi apskaitos standartai skirtingose valstybėse gana skiriasi, todėl skiriasi ir imonės nematerialaus turto apskaitymas. Nematerialaus turto vertė priklauso ir nuo įmonės veiklos specifikos, todel sudetingiausias etapas - nematerialaus turto pripažinimo kriterijų nustatymas. Tyrimas pagrindžia įmonės nematerialaus turto apskaitymo skirtumus, kurie akivaizdžiai matomi analizuojant strukturines dalis. Lietuvos įmonėse nematerialaus turto apskaitymui skiriama nepakankamai dėmesio, arba strukturos dalys apskaitoje išryškina tik dalį nematerialaus turto. Pastebima tendencija, kad, siekiant padidinti įmonės vertę, Lietuvos įmonėse nematerialaus turto apskaitoje atsiranda užuominų šio turto formų potencialui plėsti. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the structure of intangible assets, its formation logic and regulation. The study aims to reveal the structure of intangible assets formed in foreign companies and compare it with the assets accounted in the financial statements of Lithuanian companies. Since the accounting standards rather differ in different states, the accounting of the company’s intangible assets also differs. The value of intangible assets depends on the specificity of the company’s activities; therefore, the most complex stage is the establishment of the criteria for the acknowledgement of intangible assets. The study substantiates differences in the accounting of the company’s intangible assets, which are obvious when analysing structural parts. Lithuanian companies pay insufficient attention to the accounting of intangible assets, or the structural parts in the accounting show only part of intangible assets. A tendency has been observed that, in order to enhance the company’s value, the accounting of intangible assets of Lithuanian companies shows hints for the development of the potential of the forms of these assets.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44206
Updated:
2018-12-17 13:23:51
Metrics:
Views: 3
Export: