Indicators for sustainable energy development in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Indicators for sustainable energy development in Lithuania
In the Journal:
Natural resources forum. 2005, Vol. 29, iss. 4, p. 322-333
Keywords:
LT
Darni energetikos plėtra; Darnus vystymasis; Energetikos plėtros rodikliai; Energetikos politika; Energetikos statistika; Energetikos strategija; Energijos rodikliai; Lietuva; Tarptautinė Atominės Energijos Agentūra.
EN
Energy indicators; Energy policy; Energy statistics; Energy strategy; Indicators for sustainable energy development; International Atomic Energy Agency; Lithuania; Sustainable development; Sustainable energy development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami darnios energetikos plėtros rodikliai Lietuvoje. Darnios energetikos plėtros rodikliai (DEPR) yra analitinė priemonė, sukurta Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA). Pastebima, kad ši metodika gali būti naudinga asmenims formuojantiems politiką ir priimantiems sprendimus susijusius su visais energetikos sektoriaus lygmenimis, o taip pat integruojant darnaus vystymosi koncepciją į atitinkamų sričių politiką. DEPR įgalina suinteresuotas šalis įvertinti savo pažangą darnios energetikos vystymosi kontekste ir numatyti ateities socialinę ir politinę eigą siekiant aukštesnių pasiekimų energetikos sektoriuje ir apskritai visoje ekonomikoje. Šio straipsnio tyrimo tikslas yra parodyti, kaip DEPR panaudoti analizuojant energetikos tendencijas Lietuvoje darnaus vystymosi kontekste, atskleidžiant, kaip darnios energetikos plėtros tikslai atitinka nacionalinius prioritetus, įvertinant pažangą siekiant darnumo ir identifikuoti naujus politikos veiksmus, kurie būtini šiems tikslams pasiekti. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą atlikta Lietuvos energetikos sektoriaus apžvalga, aptarti Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros prioritetai, atlikta prioritetinių sričių analizė (energijos naudojimo, energijos intensyvumo, energijos intensyvumo kitimo atskiruose ūkio sektoriuose, tiekimo saugumo, prieinamumo ir kainų, poveikio aplinkai) ir apibendrinta rekomenduojama politika.

ENThis article summarizes some of the results from the application of the indicators for sustainable energy development (ISED) tool for analyzing Lithuania's energy sector, in terms of trends, setting energy policy goals and monitoring progress towards these goals. This experience illustrates the potential applicability of the ISED methodology for energy policy development in economies in transition, using Lithuania as an example. The article presents a summary of the results achieved and conclusions arrived at from the analysis of six priority areas in the context of the research project coordinated by the International Atomic Energy Agency, and provides recommendations for the development of sustainable energy policy using the ISED approach. [From the publication]

ISSN:
0165-0203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31605
Updated:
2014-04-03 15:55:41
Metrics:
Views: 71
Export: