Energijos vartojimo efektyvumo didinimo skatinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo skatinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Promotion of increased effectiveness of energy consumption in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 76, p. 87-103
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje susisteminami Lietuvoje taikomi įvairūs instrumentai, skirti energijos vartojimo efektyvumui didinti. Šie skatinimo arba valstybės intervencijos į rinkas instrumentai yra būtini, norint įveikti rinkos ydas ir kliūtis, stabdančias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių plėtrą. Energijos vartojimo efektyvumas straipsnyje yra traktuojamas kaip taupus visų energijos nešiklių (tiek kuro, skirto energijai gaminti, tiek elektros, šilumos ir kt. energijos formų) vartojimas. Straipsnio tikslas – išanalizuoti Lietuvoje šiuo metu taikomus skatinimo instrumentus, skirtus energijos vartojimo efektyvumui didinti, bei įvertinti jų įtaką energijos intensyvumui mažėti Lietuvoje ir apžvelgti naujų lanksčių skatinimo instrumentų įgyvendinimo galimybes, remiantis kitų šalių patirtimi. Straipsnyje nustatytos energijos intensyvumo kitimo tendencijos Lietuvoje ir susisteminti Lietuvoje taikomi teisiniai, instituciniai, finansiniai, fiskaliniai ir kt. skatinimo instrumentai energijos vartojimo efektyvumui didinti. Taip pat straipsnyje išanalizuotos galimybės sujungti lanksčius energijos vartojimo efektyvumo didinimo skatinimo instrumentus su kitomis lanksčiomis aplinkosauginėmis poveikio priemonėmis (prekyba šiltnamio dujų emisijomis ir prekyba žaliaisiais sertifikatais) bei pateikti skatinimo instrumentų energijos vartojimo efektyvumui didinti plėtros Lietuvoje pasiūlymai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Energijos vartojimo efektyvumo didinimo skatinimas; Promotion af energy use efficiency.

ENThe article presents an overview of various instruments for improving effectiveness of energy consumption, in use in Lithuania. These promotion instruments or state intervention into market instruments are compulsory for overcoming market failures and obstacles, which impede the development of instruments for increasing the effectiveness of energy consumption. The effectiveness of energy consumption in this article is defined as economical consumption of all types of energy (including fuel, used to produce energy, electricity, heating and other energy forms). The goal of the article is to analyze promotion instruments currently used in Lithuania, designed to increase the effectiveness of energy consumption, and to evaluate their impact on decrease in energy intensity in Lithuania as well as review opportunities for implementing new, flexible promotion instruments, based on the experience of other countries. The article identifies the trends in energy intensity change in Lithuania and provides a systemic overview of legal, institutional, financial, fiscal and other promotion instruments for increasing the effectiveness of energy consumption, used in Lithuania. Also, the article analyzes opportunities for connecting flexible promotion instruments for increasing the effectiveness of energy consumption with other flexible incentives for protection of environment (trade in greenhouse emissions and trade in the green certificates) as well as presents recommendations on the development of instruments for increasing the effectiveness of energy consumption in Lithuania.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Indicators for sustainable energy development in Lithuania / Dalia Streimikiene. Natural resources forum. 2005, Vol. 29, iss. 4, p. 322-333.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/600
Updated:
2018-12-20 23:04:05
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: