Literatūrinė ir kritinė eseistika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Literatūrinė ir kritinė eseistika
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eseistika; Esė; Istorija; Ištakos; Kritinė esė; Literatūra; Literatūrinė esė; Žanro plėtotė; Critique essay; Development of the genre; Essay; Essay writing; History; Literary essay; Lithuanian literature; Origins.
Keywords:
LT
Eseistika; Istorija; Ištakos; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Literatūra / Literature.
EN
Critique essay; Development of the genre; Essay writing; Essay; History; Literary essay; Lithuanian literature; Origins.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama 1988-2002 m. lietuvių literatūra, išsamiai ir visapusiškai pristatoma lietuvių literatūrinė ir kritinė eseistika, jos ištakos, istorija, svarbiausi esė rašantieji ir įdomiausi esė pavyzdžiai, atskleidžiami eseistinio rašymo privalumai. Esė - lanksčiausias literatūros žanras, keliantis didelius reikalavimus pasakotojui. Lietuvių eseistikos ištakų ieškotina lietuvos ir Lenkijos valstybės renesanso, baroko literatūroje. Žanro plėtotė nutrūksta sovietinės okupacijos metais, minties laisvės varžymo situacijoje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, įvyko eseistikos proveržis. Problematikos centre - politinis atgautos laisvės klausimas, kultūros pokyčių kolizijos, individualios egzistensijos refleksija. Unifikuotų postmodornių nuomonių konteksto eseistinio asmenybiškumo plėtotė įgauna papildomų vertės argumentų. Kita vertus, ryškėja tendencija manipuliuoti esė žanru, suvokiant jį kaip laisvą ir neįpareigojantį. Vadinamojoje postmodernioje kultūroje, kur nereti unifikuotų, nuasmenintų nuomonių ir nuostatų kontekstai, drąsaus asmenybiškumo išmintis yra vienas pagrindinių eseistinio rašymo vertės argumentų.

ENThe article overviews Lithuanian literature of 1988 to 2002, with extensive and complete presentation of Lithuanian literary and critical essay, its origin, history, most important writers of essays and notable examples of essay, as well as shows advantages of essay writing An essay is a most flexible literary genre, posing considerable requirements on the story teller. Origins of Lithuanian essay genre should be traced back to the Renaissance and Baroque literature of Lithuanian and Polish Commonwealth. Development of the genre stopped during the Soviet occupation, as freedom of thought was restricted. As Lithuania regained the independence, there was a breakthrough in essay genre. Most relevant issues include political issue of the regained freedom, collisions of cultural changes and reflection on individual existence. In the context of unified postmodern opinions, development of personality in essay genre gains additional arguments of its value. On the other hand there are trends to manipulate the essay genre, treating it as free and noncommittal. In the so-called post-modern culture, where unified and depersonalised opinions and views are common, wisdom of brave personality is among key arguments supporting value of essay writing.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31571
Updated:
2017-08-22 09:51:23
Metrics:
Views: 52
Export: