Žodinės komunikacijos ugdymas mokant lietuvių kalbos V-VI klasėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodinės komunikacijos ugdymas mokant lietuvių kalbos V-VI klasėse
Alternative Title:
Development of verbal communication in teaching the lithuanian language to 5th and 6th formers
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 52, p. 233-238
Keywords:
LT
Komunikacija; Žodinė komunikacija; Integracija.
EN
Communication; Systematisation; Integration; Subcompetence of communication.
Summary / Abstract:

LTSiekiant aptarti, kaip suprantama žodinė komunikacija mokant lietuvių kalbos, numatyti šie uždaviniai: aptarti, kaip žodinė komunikacija ugdoma V-VI klasėse; remiantis tyrimo rezultatais, pasiūlyti žodinės komunikacijos ugdymo gaires. Taikyti tyrimo metodai: stebėjimas; duomenų rinkimas, analizė; hipotezės iškėlimas ir atsakymas į klausimą, ar hipotezė pasitvirtino. Tyrimo metu buvo stebėtas mokinių žodinis pasakojimas (stebėjimas vyko pildant anketas – iš viso 409). Būtent žodinis pasakojimas pamokoje (atsakinėjimas į mokytojo pateiktus klausimus, kuriant monologinį rišlų tekstą) ir buvo minėto tyrimo objektas. Atskleista, kad netikslu sakytinės kalbos ugdymą suvokti tik kaip rengimąsi kalbai ir jos sakymą; sakytinė komunikacija būtina kiekvienoje kalbos pamokoje, jei siekiame visapusiško mokinių kalbos ugdymo. Norint pasiekti geresnių žodinės komunikacijos ugdymo rezultatų, reikia nuolat organizuoti žodinio pasakojimo pratybas. Ugdant mokinių žodinę komunikaciją būtina integruoto, sisteminio ir komunikacinio kalbos mokymo principų dermė: tik mokant sisteminti, integruoti žinias ir kalbinę bei gyvenimišką patirtį galima komunikacija. Ugdant žodinę komunikaciją, būtina atsižvelgti į sudedamąsias komunikacijos dalis, ypač akcentuojant lingvistinę, diskurso ir sociolingvistinę kompetenciją. Labai svarbu tinkamas klasės ir mokytojo elgesys formuojant palankias sąlygas žodinei komunikacijai. Ugdant žodinę komunikaciją taikyti tokius mokymo metodus, kurie skatina kalbėjimą. Ugdant žodinę komunikaciją svarbus mokinio savęs vertinimas ir pasakojimo tobulinimas.

ENThe trend of the verbal communication development highlights the pupil's abilities to use the correct language while choosing the right expressiveness as well as structure and vocabulary. The emphasis is made on the links between both systematic and integral language teaching in defining the significance of the spoken communication development trend. The verbal communication teaching principle is based on the concept of communication and is efficient only unless it works well with the systematic and integral ones. The 3 key language teaching principles don't oppose but contribute each other instead, while developing the spoken activities of great importance as following: speaking, listening, reading, writing. In the teaching native language the principle of spoken communication is of great significance in developing spoken language. Such constituent parts of communication as linguistic, sociolinguistic, discourse, strategic and social competence ought to be taken into the account during the teaching process. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31265
Updated:
2018-12-17 10:53:45
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: