The Implementation of quality management principles in Lithuanian enterprises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Implementation of quality management principles in Lithuanian enterprises
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 252-257
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kokybės vadyba; Kokybės vadybos principai; įgyvendinimas; quality management; quality management principles; Implementation.
Keywords:
LT
įgyvendinimas; Kokybė / Quality.
EN
Implementation; quality management principles; quality management.
Summary / Abstract:

LTKokybės valdymo modeliai ir kokybės valdymo principai, kurie atskleidžiami juose, jų įgyvendinimas - tai šiuolaikinių įmonių, veikiančių globalioje rinkoje, problema. Mokslinėje literatūroje plačiausiai nagrinėjami šie šeši pagrindiniai kokybės valdymo principai: klientų orientacija, vadovų atsidavimas, darbuotojų dalyvavimas, nuolatinis tobulinimas, faktų valdymas, orientacija į procesus. Tačiau mokslinėje literatūroje trūksta analizės, atskleidžiančios tokių principų įtaką kokybės valdymo sistemos efektyvumui. Šio straipsnio tikslas - ištirti kokybės valdymo principų įdiegimo laipsnį pagal ISO 9001 standartą ir nustatyti kokybės valdymo principus, kurie labiausiai įtakoja kokybės valdymo sistemą. Tyrimas buvo atliktas aštuoniose Lietuvos įmonėse, veikiančiose skirtingose srityse (maisto, baldų, tekstilės, popieriaus, cheminių medžiagų, metalo, statybinių medžiagų ir farmacijos). Atliktas tyrimas atskleidė, kad kokybės valdymo principų įdiegimas Lietuvos įmonėse yra gana didelis - principų įdiegimo vidurkis siekia 5,53 taškus (iš septynių galimų) ir plačiausiai yra įgyvendintas klientų orientacijos principas. Koreliacinė analizė atskleidė, kad stipriausias ryšys yra tarp kokybės valdymo sistemos efektyvumo ir jos procesų orientacijos principo. Analizuojant ryšį tarp procesų orientacijos principų ir procesų tobulinimo pobūdžio buvo nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp procesų orientacijos principo įdiegimo lygio ir darbuotojų kvalifikacijos bei darbo metodų tobulinimo.

ENQuality management models and quality management principles revealed in them, their implementation - it is a relevant problem for modern enterprises operating in the global market. The six main quality management principles the most widely analyzed in the scientific literature are: customer orientation, leadership commitment, employees involvement, continuous improvements, management by facts, process orientation. However, there is a lack of analysis in scientific literature revealing the influence of such principles to effectiveness of quality management system. The purpose of the article – is to examine the implementation extent of quality management principles and to determine quality management principles, which have the most influence on the effectiveness of quality management system. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31143
Updated:
2018-12-17 13:02:13
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: