Lietuvos ir Lenkijos pasienio gyventojų turizmo paslaugų ir produktų poreikių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Lenkijos pasienio gyventojų turizmo paslaugų ir produktų poreikių tyrimas
Alternative Title:
Analysis of the demand for tourism services and products in Lithuanian-Polish border region
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 219-224
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos ir Lenkijos pasienio turizmo regionas; Turizmo paslaugos ir produktai; Turizmo paslaugų ir produktų poreikis; Lithuanian-Polish border tourism region; Tourism services and products; Demand for the tourism services and products.
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami kai kurie teoriniai ir praktiniai Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose teikiamų turizmo paslaugų ir produktų patrauklumo didinimo klausimai. Šis regionas išsidėstęs patogioje geografiniu ir ekonominiu požiūriu erdvėje, čia gamtinė aplinka, istorinis ir kultūrinis paveldas yra labai palankūs rekreacijai ir turizmui organizuoti, tačiau egzistuoja ryškus turizmo paslaugų ir produktų patrauklumo būklės nepakankamumas. Šio regiono turizmo verslo plėtros galimybės gali didėti, žinant vartotojų poreikius. Turizmo paslaugų ir produktų poreikis Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione nėra pakankamai ištirtas. Svarbu žinoti, kaip Lietuvos ir Lenkijos pasienio gyventojai vertina atskiras turizmo paslaugas ir produktus, kurie iš jų yra patrauklūs ir kurie nėra populiarūs. Straipsnio tikslas – ištirti Lietuvos ir Lenkijos pasienio turizmo rinkos vartotojų poreikius ir nustatyti šiame regione teikiamų turizmo paslaugų vartojimo būklę. Siekiant šio tikslo atliktas tyrimas, naudojant Lietuvos ir Lenkijos pasienio turizmo rinkos vartotojų anketinę apklausą. Tyrimo metu nustatyta, kokie veiksniai lemia vartotojų elgesį rinkoje, vertinant turizmo paslaugų reikšmingumą. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes various theoretical and practical issues of increasing the appeal of available tourism services and products in the Lithuanian-Polish border region. This region is situated in the area which is convenient both geographically and economically; the natural environment, historical and cultural heritage here are favorable for recreation and tourism. However, major insufficiency in tourism services and products appeal exists. Familiarizing with the consumers’ demand may enhance the possibilities for the tourism business expansion in this region. Tourism services and products demand in Lithuanian-Polish border region has not been sufficiently investigated. It is essential to know how the Lithuanian-Polish border residents appreciate the tourism services and products – which products are the most and the least popular. The article aims to investigate the Lithuanian-Polish border residents’ demand for tourism services and products and determine the status in available tourism services consumption in this region. For this task, a study has been conducted, using a questionnaire survey of Lithuanian-Polish border tourism market consumers. The research determined which factors are decisive for consumers’ behavior in the market and how they appreciate the significance of the tourism services. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31138
Updated:
2020-09-24 21:31:27
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: